Wanhan walokuwan takana lukee "Wiipurissa 1932". Milloin w-kirjaimen käyttö...

Wanhan walokuwan takana lukee "Wiipurissa 1932". Milloin w-kirjaimen käyttö...

Vastaus

Vanhassa ”w”:n käytössä on kyse fraktuurasta, joka on joukko tietynlaisia fontteja eli kirjasimia. Fraktuurassa on olemassa myös tavallinen ”v”, mutta ainakin Suomessa käytettiin lähes poikkeuksetta ”w”:tä nykyisen ”v”:n sijaan. Kenties ”v” oli hankala erottaa useista muista kirjaimista, kun taas ”w” hahmottui paremmin lukijalle. Näin ollen ”w” esiintyi luontevasti myös kaunokirjoituksessa.

Fraktuurasta luovuttiin Suomessa 1900-luvun aikana. Osoitteessa http://www.sanomalehdet.fi/index.phtml?s=2344 kerrotaan, että ensimmäinen nykyaikaisilla kirjasimilla eli antiikvalla ladottu sanomalehti oli ”Uusi Suometar” vuonna 1912. Kyse lienee nimenomaan ensimmäisestä suomenkielisestä lehdestä, sillä ruotsinkieliset lehdet siirtyivät yleisesti ottaen antiikvaan suomenkielisiä aikaisemmin. Suomenkielisissä kirjoissa antiikvaa esiintyi Suomessa jo 1800-luvulla, mutta fraktuura ja antiikva elivät rinnakkain, kunnes fraktuuran käyttö vähitellen hiipui kokonaan. Osoitteesta http://web.archive.org/web/20100116042506/http://www.viestintaliitto.fi/... löytyvässä Jyrki Pietilän artikkelissa kerrotaan, että viimeiset fraktuuralla painetut julkaisut ilmestyivät 1940-luvulla. Senkin jälkeen tosin on ilmestynyt fraktuuralla painettuja näköispainoksia vanhoista kirjoista. Pietilän mukaan kiivain sanomalehtien siirtyminen fraktuurasta antiikvaan tapahtui 1920-luvun lopulla.

Kommentit (0)

Vastauksesi