Vuosipäivää vietetään 9. heinäkuuta, mutta mikä on Itsenäisen Suomen merivoimien perustamispäivä?

Vuosipäivää vietetään 9. heinäkuuta, mutta mikä on Itsenäisen Suomen merivoimien perustamispäivä?

Suomen maavoimat syntyivät samalla, kun koko Suomen puolustusvoimat perustettiin 25. tammikuuta 1918 nimellä Suomen tasavallan joukot. Suomen ilmavoimien puolestaan katsotaan syntyneen 6. maaliskuuta 1918, kun ruotsalainen Eric von Rosen lahjoitti Suomen tasavallan joukoille ensimmäisen palvelukäyttöön päässeen lentokoneen 6. maaliskuuta 1918 ja tätä päivämäärää on myös vietetty Suomen ilmavoimien vuosipäivänä 1923 alkaen. Suomen merivoimien vuosipäivä sen sijaan on 9. heinäkuuta Ruotsinsalmen toisen meritaistelun 1790 muistoksi, mutta milloin itsenäisen Suomen merivoimat perustettiin eli toiminta alkoi?

Vastaus

Kun Suomi itsenäistyi ja Venäjän laivasto keväällä 1918 vetäytyi maasta, jätti se Suomen satamiin joukon pienehköjä sotalaivoja ja muita aluksia. Niistäkin osa jouduttiin myöhemmin palauttamaan Tarton rauhansopimuksen ehtoina. Suomalaiset merisotilasperinteet eivät olleet oman laivaston puuttuessakaan täysin hävinneet. Venäjän laivastossa oli palvellut suomalaisia merisotilaan tai meriupseerin urilla. Suomen laivaston ensimmäiseksi komentajaksi nimitettiin 3.7.1918 Pietarin meriakatemiassa opiskellut Johannes Indrenius.

Suomen puolustuslaitos oli alkuun maavoimavaltainen, eikä meripuolustuksen kehittämiseen ollut suurta intoa. Rannikkotykistö kyllä oli paikoin varsin vahva. Itsenäisen Suomen Kadettikoulu perustettiin 1919. Esitys laivaston ajanmukaistamiseksi tehtiin 1921, mutta hanke arvioitiin tuolloin liian kalliiksi. Uusi laivastolaki hyväksyttiin lokakuussa 1927 ja lisää kalustoa päästiin lopulta hankkimaan.

Rannikkopuolustus oli 1923–1927 jakautunut Suomen laivastoksi, Suomen rannikkotykistöksi ja Suomen sotasatamaksi. 1927 yhdistettiin rannikkotykistön ja laivaston johtoportaat, minkä jälkeen 1933 Suomen laivaston nimeksi vakiintui Suomen merivoimat. Merivoimien vuosipäivää vietetään 9. heinäkuuta vuonna 1790 käydyn Ruotsinsalmen taistelun muistoksi. Kyllä tuon vuoden 1918 voinee silti laskea itsenäisen Suomen merivoimien aluksi. Kun puolustusvoimat vuonna 2008 tuli 90 vuoden ikään, uutisoitiin 9.7.2008 juhlittavan myös itsenäisen Suomen merivoimien 90-vuotispäivää.

Kommentit (0)

Vastauksesi