Vuosikymmeniä sitten oli vapausrangaistuksena käytössä "kuritushuone".

Vuosikymmeniä sitten oli vapausrangaistuksena käytössä "kuritushuone".

Vuosikymmeniä sitten oli vapausrangaistuksena käytössä "kuritushuone". Mikä ero oli vankeudella ja kuritushuoneella?

Vastaus

Erillinen kuritushuonerangaistus lakkautettiin vuonna 1975. Vuonna 1970 kaikista vapausrangaistuksista 23 % oli kuritushuonetta, vuonna 1974 vain 11 %, koska oikeusistuimet ilmeisesti jo ennakoivat tulevaa lainmuutosta, joka poisti kuritushuoneen. Kuritushuonerangaistuksen toteuttamisesta määräsi pääasiallisesti "Asetus rangaistuksen täytäntöönpanosta" 19.12.1889, jota on seuraavassa käytetty lähteenä teoksen "Suomen laki 1973" mukaan (lainsäädäntöä seurattu 1.8.1973 saakka).

Kuritushuonevangin oli tehtävä työtä valtion hyväksi (3. luku, pykälä 2). Kuritushuonevankeja varten vankilassa oli kolme eri luokkaa: pakkoluokka, oppiluokka ja koeluokka (3. luku, 3-4. pykälä).

Pakkoluokassa vankia pidettiin yksinäishuonessa vähintään neljä kuukautta. Erinäisillä perusteilla (ensikertalaisuus, alle 20 vuoden ikä, terveydelliset syyt) tätä aikaa voitiin lyhentää. Silloin hän saattoi työskennellä muiden vankien kanssa, mutta yöt ja vapaa-ajat hänen oli vietettävä yksinäishuoneessa (3. luku, 5-6. pykälä).

Oppiluokassa vanki sai työskennellä muiden kanssa, mutta muuten häntä pidettiin yksinäishuoneessa (3. luku, 7. pykälä).

Koeluokassa vanki työskenteli muiden kanssa, saattoi olla majoitettu heidän kanssaan ja viettää vapaa-aikaansa laitoksen huoneissa ja sen pihalla (3. luku, 8. pykälä). Tulot vangin työstä menivät valtiolle, erinäisin ehdoin hän saattoi kuitenkin käyttää osan työstään kertyvästä tulosta omiin menoihinsa, avustuksiin huollettavilleen tai sellaisiin vahingonkorvauksiin, jotka olivat hänen maksettavakseen tulleet rikollisen teon myötä (3. luku, 10. pykälä).

Oppi- ja koeluokassa olevalla vangilla oli myös suuremmat oikeudet pitää yhteyttä vankilan ulkopuolelle(kirjeenvaihto, tapaamiset) sekä pitää hallussaan harrastus- ja askarteluesineitä. Koeluokassa oleva saattoi myös käydä vankilan ulkopuolella (3. luku, 11. pykälä).

Hyvä käytös mahdollisti siirtymisen luokasta toiseen.
Vankilan johtokunta tai vankilan johtaja päättivät rangaistuksen toimeenpanon yksityiskohdista. Käytännössä rangaistusmuodot (vankeus - kuritushuone) kai olivat jo yhdenmukaistumassa ennen kuritushuoneen poistumista laistamme.

Kommentit (0)

Vastauksesi