Vuonna 1935 hankitun kiinteistön hinta oli 14000 Suomen markkaa.

Vuonna 1935 hankitun kiinteistön hinta oli 14000 Suomen markkaa.

Vuonna 1935 hankitun kiinteistön hinta oli 14000 Suomen markkaa. Mitä tämä arvo vastaa nykykurssissa euroissa?

Vastaus

Tilastokeskuksen nettisivuilla on nähtävissä rahanarvokertoimet (vv. 1860 - 2009), joiden avulla voi muuttaa eri vuosien markat nykyeuroiksi (v. 2009).

Vuoden 1935 kerroin on 0,3537, joten 14000 markkaa mainitulta vuodelta on vuoden 2009 euroina 0,3537 x 14000 = 4951,80 €.

On syytä huomata, että rahanarvokertoimella lasketaan rahan ostovoimaa, ei nimellisarvoa.

Lähteet

Suomen pankki. Rahan arvo. [Viitattu: 11.5.2010]. Saatavissa: http://www.bof.fi/fi/suomen_pankki/faq/rahan_arvo.htm

Tilastokeskus (15.1.2010) Rahanarvokerroin 1860 - 2009. [Viitattu: 11.5.2010]. Saatavissa: http://www.tilastokeskus.fi/til/khi/2009/khi_2009_2010-01-15_tau_001.html

Kommentit (0)

Vastauksesi