Vuoden 1922 asevelvollisuuslain mukaan asevelvollinen joutui kutsuntaan sinä...

Vuoden 1922 asevelvollisuuslain mukaan asevelvollinen joutui kutsuntaan sinä...

Vuoden 1922 asevelvollisuuslain mukaan asevelvollinen joutui kutsuntaan sinä kalenterivuonna, jolloin hän täytti 19 vuotta ja astui palvelukseen seuraavana kalenterivuonna. Vuonna 1932 säädettiin uusi asevelvollisuuslaki, joka korotti sekä kutsunta- että palvelukseenastumisiän vuodella. Millainen oli siirtymäaika? Vuonna 1912 syntyneet joutuivat kutsuntaan vuonna 1931 ja 1914 syntyneet vuonna 1934. Mutta joutuivatko vuonna 1913 syntyneet kutsuntaan vielä vuonna 1932 vai vasta vuonna 1933 ja milloin he astuivat palvelukseen? Elleivät saaneet lykkäystä.

Vastaus

Vuoden 1932 asevelvollisuuslaki ja laki sen voimaanpanemisesta tuli voimaan 1.12.1932 (Suomen asetuskokoelma 219 ja 220/1932). Tosiasiassa ikäkäytäntö oli pitkälti ollut uuden lain mukainen jo aikaisemmin. Vuonna 1926 (15/1926) oli nimittäin asevelvollisuuslakia muutettu siten, että vuosina 1906-1909 syntyneet asevelvolliset astuivat palvelukseen vasta sinä vuonna kuin he täyttivät 21. Samanaikuisella toisella lainmuutoksella (14/1926) oli kutsuntaiäksi jo määrätty 20. Siirtymäkauden aiheuttamia vaikeuksia helpotettiin lisäksi lailla asevelvollisten yleisen palvelukseenastumisajan väliaikaisesta siirtämisestä (272/1932), jonka mukaan vuonna vuosina 1912-1919 syntyneet voitiin määrätä palvelukseen vuotta normaalia myöhemmin. Tällaista lakisääteistä joustomahdollisuutta hallitus perusteli paitsi tarpeella tasata erisuuruisten ikäluokkien puolustusvoimille aiheuttamia vaikeuksia myös taloudellisilla syillä, elettiinhän vielä 1930-luvun alun lamaa.

Elävinä poikia oli syntynyt
v. 1906 46972
v. 1907 47416
v. 1908 47495
v. 1909 48790
v. 1910 47745
v. 1911 47260
v. 1912 47523
v. 1913 45065
v. 1914 45028
v. 1915 42838
v. 1916 40937
v. 1917 41726
v. 1918 40907
v. 1919 33067

(Statistisk årsbok för Finland 1921)

Kommentit (0)

Vastauksesi