Voivatko ihmiset havaita meressä vedenpinnan alapuolella valaiden ääniä ilman...

Voivatko ihmiset havaita meressä vedenpinnan alapuolella valaiden ääniä ilman...

Voivatko ihmiset havaita meressä vedenpinnan alapuolella valaiden ääniä ilman kaikupohjaa?Jos eivät miten valaat ne havaitsevat?Merimiehet ovat havainneet näitä laivan runko kaikupohjanaan.Tiedetäänkö millainen ero on ihmisen kuulolla ja valaan kuulolla vedenpinnan alapuolella?

Vastaus

Eri valaat ääntelevät veden alla eri tavoin. Kaikkia niiden ääniä ihmisen korva ei kuule.

Tunnettu esimerkki on delfiinien (ja muiden hammasvalaiden) harjoittama kaikuluotaus. Delfiinit lähettävät äänisignaaleja, jotka törmättyään johonkin kohteeseen palaavat takaisin. Tällä tavoin valas kartoittaa ympäristöään. Näiden signaalien taajuus on 50 000 – 200 000 Hz. Valas tietysti kuulee ne itse, mutta ihminen ei voi niitä kuulla – nuorenkin ihmisen kuulon yläraja on 20 000 Hz.

Ryhävalaat puolestaan ”laulavat” taidokkaasti veden alla. Päinvastoin kuin delfiinit, ryhävalaat saattavat tuottaa niin matalia ääniä, että ihmisen korva ei voi kuulla niitä.

Näin ollen ihmisten ja valaiden kuulossa on eroja - ihmiset ja valaat kuulevat (osittain) eri taajuuksia. Delfiinien tapauksessa tähän liittyy erilainen kuulosysteemin rakenne. Delfiini ottaa äänen vastaan alaleukansa kautta, josta ääni kulkeutuu edelleen sen korvaan.

Lähteitä:

Valaiden ääntely näkyy kiinnostavan tutkijoita. Aihetta tutkitaan innokkaasti eikä asioita ole selvitetty aivan loppuun asti. Varsinkin englanniksi verkosta löytää paljon pätevän oloisia artikkeleita.

Suomeksi valaista kerrotaan monipuolisesti Särkänniemen eläinpuiston ylläpitämillä sivulla ”Merinisäkäsakatemia”. Sivuilla on tietoa mm. valaiden korvan rakenteesta, valaiden ääntelystä ja niiden kaikuluotauksesta. (Huom. että sivun tiedoista voi valita ”suppean” ja ”laajan” version). Tiivistä tietoa aiheesta tietoa on WWF:n sivuilla. Osoitteet

http://www.sarkanniemi.fi/akatemiat/valaat.html
http://www.wwf.fi/ymparisto/uhanalaiset_lajit/ulkomaiset/valaat.html

Englanninkielinen tieteellinen artikkeli valaiden kuulosta:
http://www.carnegiemuseums.org/cmag/bk_issue/1997/julaug/feat4.htm

Valaiden laulusta löytää lukuisia näytteitä eri sivuilta, mm. YouTubesta (hakusana whalesong). Ryhävalaiden laululle on omistettu kokonainen sivusto, jolla on myös runsaasti tietoa valaiden ääntelystä ja kuulosta:
http://www.whalesong.net/

Kommentit (0)

Vastauksesi