Voisitteko suositella kirjoja joissa käsiteltäisiin suomalaisten kommunistien...

Voisitteko suositella kirjoja joissa käsiteltäisiin suomalaisten kommunistien...

Voisitteko suositella kirjoja joissa käsiteltäisiin suomalaisten kommunistien tuholaistoimintaa kotirintamalla viime sotiemme aikana?

Vastaus

Mikko Karjalaisen toimittamassa teoksessa Salaisen sodan sivut - Tiedustelua, vakoilua ja salatoimintaa jatkosodassa on Jukka Kulomaan artikkeli Vastarintaliike - jota ei ollut. Teoksen on julkaissut Maanpuolustuskorkeakoulun sotahistorian laitos vuonna 2003.

Kimmo Rentolan kirjoittamasta teoksesta Kenen joukoissa seisot? Suomalainen kommunismi ja sota 1937-1945, WSOY 1994,ei ole ihan helppo löytää vastarintatoimintaa käsitteleviä kohtia - kirjassa on kyllä henkilöhakemisto, mutta ei asiahakemistoa - mutta siinä kyllä käsitellään aihetta. Selailun perusteella muun muassa luvussa Kevään salaisuudet kerrotaan Hyrskyn taistelujärjestöstä.

Kalevi Seilosen Vastarintaryhmä, Tammi 1974, on dokumenttiteos, joka kuvaa Tampereen seudulla toimineen vastarintaryhmän sabotointityötä. Se perustuu vastarintaryhmän toimintaan osallistuneiden haastatteluihin.

Olle Leinon teos Martta Koskisen tapaus, Otava 1976, kertoo maanpetoksesta vuonna 1943 kuolemaan tuomitun kommunistin Martta Koskisen osallistumisesta sodan aikaiseen vastarintatoimintaan. Teos perustuu pöytäkirjoihin ja haastatteluihin.

Ulla-Maija Peltosen toimittama teos Naisia turvasäilössä, Art House 1989, kertoo kolmen vuosina 1930 - 1944 poliitisista syistä vangittuina olleen naisen tarinan. Siinäkin mahdollisesti sivutaan kommunistien sodanaikaista vastarintatoimintaa.

Ratakatu 12 - Suojelupoliisi 1949-2009, toimittanut Matti Simola, WSOY 2009, on suojelupoliisin ja sitä edeltäneiden etsivän keskuspoliisin ja valtiollisen poliisin historiikki. Suojelupoliisin edeltäjien aika saattaa olla kiinnostavaa sodanaikaisen vastarintatoiminnan kannalta.

Myös Mikko Uolan Vallankumouksellisia, vakoilijoita ja aseveljiä - Myyttejä ja tosiasioita Lapin historiasta 1910-luvulta 1940-luvulle, Minerva 2010, käsittelee työväenliikettä, kommunisteja ja jatkosotaa.

Ulla Aatsinskin Hirmuvallan huolena vankilat ja tuonela - Luokka, liike ja yhteiskunta 1918-1944, Tampere University Press 2007, on ilmestynyt sarjassa Vasemmistolainen työväenliike Pirkanmaalla ja käsittelee myös sodanaikaista vastarintaliikettä.

Teoksessa Ruma sota, toimittaneet Sari Näre ja Jenni Kirves, Johnny Kniga 2008, kirjoittaa Ilkka Levä passiiviseen vastarintaan sodan aikana osallistuneiden eli metsäkaartilaisten kokemuksista.

Kommentit (0)

Vastauksesi