Voisiko auringolla ja oranssilla (orange) olla etymologista yhteyttä?

Voisiko auringolla ja oranssilla (orange) olla etymologista yhteyttä?

Hei! Voisiko auringolla ja oranssilla (orange) olla etymologista yhteyttä?

Vastaus

Kysymykseen ei tällä hetkellä ole varmaa vastausta. Näyttää kuitenkin siltä, että etymologista yhteyttä ei ole tai se on kadonnut pitkälle historiaan. Nykysuomen etymologisen sanakirjan (Häkkinen 2004, s.78, 836) artikkelit aurinko ja oranssi eivät osoita niillä olevan yhteyttä toisiinsa. Aurinko-sanalla saattaa olla vastineita etäsukukielissä, kun taas oranssi on ranskan kielestä ruotsin kautta tullut lainasana.

Lähteet:

Häkkinen, Kaisa: Nykysuomen etymologinen sanakirja. WSOY 2004.

http://www.etymonline.com/index.php?term=orange (luettu 9.5.12)

http://www.kotus.fi/index.phtml?s=315 (luettu 9.5.12)

Kommentit (0)

Vastauksesi