Voinko olla isän haulikolla toisen ihmisen valvonnassa metsällä, jolla on luvat haulikkoon?

Voinko olla isän haulikolla toisen ihmisen valvonnassa metsällä, jolla on luvat haulikkoon?

Olen alle viistoista eikä minulla ole vielä rinnakkaislupia.

Vastaus

Yli 18-vuotias voi lainata aseen ja antaa sen välittömässä valvonnassaan käytettäväksi alle 15-vuotiaalle, mikäli hänellä on hallussapitolupa kyseisenlaiseen aseeseen. Juuri kyseiseen aseeseen hänellä ei tarvitse olla lupaa. Alaikäiset, 15 vuotta täyttäneet voivat hakea vain rinnakkaislupaa huoltajansa aseeseen. Sitä nuoremmat voivat metsästää vain aikuisen valvonnassa.

Metsästäjätutkinnon suorittamiselle ei ole asetettu alaikärajaa. Metsästyskortin saa, kun tutkinto on hyväksytysti suoritettu.

Aseen osto- ja hallussapitoluvat anotaan asuinpaikkakunnan kihlakunnan poliisilta.

Suomessa metsästysoikeus on sidottu maanomistukseen. Maanomistajalla on oikeus metsästää ja määrätä siitä omilla maillaan.Valtion omistamille maille voi hakea metsästyslupaa Metsähallitukselta.

Eli alle 15-vuotiaana henkilönä voit olla mukana metsästämässä, mutta se edellyttää, että täysi-ikäinen henkilö on huolehtinut kaikki metsästykseen liittyvät velvoitteet ja hän myös tiedostaa olevansa vastuussa sinun metsästyksestäsi.

Kommentit (0)

Vastauksesi