Voiko vuokra-asuntoon ottaa alivuokralaisen? Salliiko vuokrasopimus tämän?

Voiko vuokra-asuntoon ottaa alivuokralaisen? Salliiko vuokrasopimus tämän?

Vastaus

Laki asuinhuoneiston vuokrauksesta 17 § sanoo seuraavaa:
"Vuokralainen saa käyttää asuinhuoneistoa omana tai yhteisenä asuntona puolisonsa ja perheeseen kuuluvien lasten kanssa. JOLLEI SIITÄ AIHEUDU VUOKRANANTAJALLE HUOMATTAVAA HAITTAA TAI HÄIRIÖTÄ, vuokralainen saa käyttää huoneistoa yhteisenä asuntona myös lähisukulaisensa ja puolisonsa lähisukulaisen kanssa taikka luovuttaa alivuokrauksena tai muutoin enintään puolet huoneistosta toisen käytettäväksi asumiseen. Muussa tapauksessa vuokralainen ei saa ilman vuokrasopimuksessa olevaa suostumusta tai vuokranantajan erikseen antamaa lupaa luovuttaa huoneistoa tai sen osaa toisen käytettäväksi."

Voit siis ottaa alivuokralaisen, mutta voit vuokrata hänelle enintään puolet huoneiston pinta-alasta. Olen korostanut tuon yhden lainkohdan, sillä siihen liittyen esim. Jakomäen kiinteistöjen sivuilla todetaan seuraavaa:
"Alivuokralaisen ottamista pieneen asuntoon (1-2 h + k) ei yleensä pidetä hyväksyttävänä. Vuokralaisen, joka aikoo ottaa kanssaan asumaan alivuokralaisen, on ilmoitettava tästä isännöitsijätoimistoon." "Mikäli kiinteistössä peritään erillistä henkilöluvun mukaan määräytyvää vesimaksua, on myös alivuokralaisista maksettava vesimaksu."

Omasta vuokrasopimuksesta on syytä joka tapauksessa tarkistaa, mitä siinä on sovittu alivuokrauksesta. Ja aina kannattaa kysyä asiaa omasta isännöitsijätoimistosta.

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1995/19950481
http://www.jakomaenkiinteistot.fi/index.php?id=28

Kommentit (0)

Vastauksesi