Voiko työskennellä esimerkiksi psykologina jos on opiskellut valmiiksi mutta...

Voiko työskennellä esimerkiksi psykologina jos on opiskellut valmiiksi mutta...

Vastaus

Suomen Psykologiliitto ry:n sivuilla todetaan, että psykologin ammatissa voi toimia vain laillistettu ammattihenkilö. Kun on valmistunut psykologian maisteriksi tulee anoa oikeutta harjoittaa psykologin ammattia. Ammatinharjoittamisoikeuden myöntää Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira.

Psykologian maisterin tutkintovaatimuksiin kuuluu pro gradu -tutkielma (40 op).

Lähteet:
http://www.psyli.fi/tietoa_psykologeista/laillistaminen
https://weboodi.helsinki.fi/hy/frame.jsp?avattavaSivu=vl_kehys.jsp&Kieli...
http://www.valvira.fi./luvat/ammattioikeudet

Kommentit (0)

Vastauksesi