Voiko työehtosopimuksella sopia lyhyemmästä irtisanomisajasta, kuin mitä on...

Voiko työehtosopimuksella sopia lyhyemmästä irtisanomisajasta, kuin mitä on...

Vastaus

Varman tiedon asiasta saat alasi ammattiliitosta. Mutta tässä on tulos kirjojen ja tietokantojen selailusta.

Elinkeinoelämän keskusliiton tuottama opas sanoo seuraavasti:

”Työsopimuslaissa (TSL 6.3) on säädetty irtisanomisajoista. Alakohtaisissa työehtosopimuksissa on usein myös irtisanomisaikaa koskevia määräyksiä, jotka voivat joltain osin poiketa lain säännöksistä ja olla jopa selvästi lyhyempiä kuin lain mukaiset irtisanomisajat ovat (esim. ravintola-ala).” (Työsuhdeasiain opas, julk. EK-tieto Oy 2009, s. 43).

Yleiset irtisanomisajat määritellään työsopimuslaissa (luku 6, §3). Laki löytyy valtion säädöstietopankki Finlexistä osoitteesta

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2001/20010055?search%5Btype%5D=pik...

Ravintola-alan työehtosopimus eli ”Matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajan palveluita koskeva työehtosopimus – työntekijät ” on samassa tietopankissa osoitteessa

http://www.finlex.fi/data/tes/stes4143-PT13Majoityont_palkkaliit_1004.pdf

Ravintola-alan irtisanomisajat todella poikkeavat lain määrittelemistä. Laki mm. sanoo, että jos työsuhde on jatkunut yli 12 vuotta, irtisanomisaika on kuusi kuukautta. Ravintola-alan työehtosopimus (luku 2) puolestaan sanoo, että jos työsuhde on jatkunut 10-15 vuotta, irtisanomisaika on 3 kuukautta. Jos taas työsuhde on jatkunut yli 15 vuotta, irtisanomisaika ravintola-alalla on 4 kuukautta. (Nämä koskevat tapauksia, joissa työnantaja irtisanoo työntekijän. Jos työntekijä sanoutuu irti itse, ajat ovat toisenlaiset.)

Tämän esimerkin mukaan työehtosopimus voi todellakin määrittää lyhempiä irtisanomisaikoja kuin mitä laki säätää.

Kommentit (0)

Vastauksesi