Voiko terveyskeskus pakottaa potilaan menemään yksityislääkärille?

Voiko terveyskeskus pakottaa potilaan menemään yksityislääkärille?

Pitääkö terveyskeskuksen hoitaa kaikki potilaat? Mitkä lakipykälät liittyvät asiaan?

2 vastausta

Terveyskeskusten toiminnasta säädetään terveydenhuoltolaissa. Lain mukaan terveydenhuollon palveluvalikoimaan kuuluvat lääketieteellisesti ja hammaslääketieteellisesti perusteltu sairauksien ennaltaehkäisy, sairauden toteamiseksi tehtävät tutkimukset sekä taudinmääritys, hoito ja kuntoutus. Kunnat voivat lainsäädännön rajoissa kuitenkin päättää palvelujen laajuudesta ja sisällöstä sekä siitä, miten se järjestää palvelut. Tämän vuoksi palveluissa voi olla kuntakohtaisia eroja.

Julkisissa terveydenhuollon yksiköissä ei pääsääntöisesti tehdä esteettisen kirurgian piiriin kuuluvia toimenpiteitä. Esteettinen kirurgia on erotettava korjaavasta kirurgiasta, jolla tarkoitetaan ulkonäön palauttamista mahdollisimman lähelle alkuperäistä tilannetta esimerkiksi sairauden jälkeen tai synnynnäisten epämuodostumien korjaamista. Esteettisen kirurgian ja korjaavan kirurgian välinen rajanveto ei ole kuitenkaan aina selvä.

Uutisoinnin mukaan asiakkaiden käännyttämistä terveyskeskuksista yksityiselle puolelle esiintyy silloin tällöin. Näin erityisesti silloin kun palvelun tarvitsijalla on vakuutus. Valviran mukaan terveyskeskus voi ehdottaa yksityistä hoitoa, mutta asiakasta ei saa aktiivisesti ohjata pois.

 

 

 

Kommentit (0)
20.02.201713:34
7064
69

Ei voi pakottaa. Terkkarissa ei tarvi kertoa mitään kellekään omista vakuutuksistaan eika terkkarilla ole mitää oikeutta niistä tentata.

Kommentit (0)

Vastauksesi