Voiko skitsofreniasta parantua?

Voiko skitsofreniasta parantua?

Voiko skitsofreniasta parantua? Lääkäri sanoi minulle, että viiden vuoden päästä sairaudesta voi olla parantunut.

Vastaus

Skitsofreniassa sairauden kulku vaihtelee suuresti eri henkilöillä ja jopa samalla henkilöllä eri aikoina. Joskus sairaus on episodimainen, jolloin henkilö voi olla oireeton tai kärsiä vain lievistä oireista akuuttien sairausvaiheiden väliaikoina. Toisinaan taas oireet ovat jatkuvia, mutta potilas kykenee akuuttien sairausvaiheiden välillä ainakin jossakin määrin tiedostamaan harha-aistimustensa tai suhteuttamiskokemustensa epätodellisuuden. Osalla sairastuneista oireet jatkuvat eriasteisen vakavina myös akuuttien sairausjaksojen välissä.

Oirekuvan vaihtelevuuden ohella skitsofrenian monimuotoisuudesta on osoituksena myös sairauden kulun suuri vaihtelu eri henkilöillä. Vaikka skitsofrenia onkin usein vuosia ja joidenkin kohdalla vuosikymmeniä kestävä sairaus, eri tutkimusten mukaan ehkä 5–20 % skitsofreniaan sairastuneista paranee sairaudesta täysin oireettomiksi. Tehtyjen seurantatutkimusten valossa 40–70 % sairastuneista toipuu vuosien myötä sairaudestaan elämäänsä tyytyväisiksi ja kärsii vain lievistä oireista. Huomattava osa vakavastikin sairastuneista kykenee kuitenkin säilyttämään työkykynsä.

Sairauden vakavasta luonteesta kertoo kuitenkin se tosiasia, että eri tutkimusten valossa 20–40 %:lla sairastuneista sairaus jatkuu eriasteisen vakavasti oireilevana vuosikausia ja vuosikymmeniä. Iän myötä skitsofrenialle tyypilliset harhaluulot ja aistiharhat usein lievittyvät, kun taas erilaiset puutos- ja neuropsykologiset oireet saattavat lisääntyä.

Ajoissa aloitettu asianmukainen hoito skitsofrenian esioirevaiheessa voi olennaisesti parantaa sairauden pitkän aikavälin ennustetta. Tällaisia psykoosin esioireita saattavat olla masentuneisuus ja mielialan vaihtelu, lisääntyvä vaikeus tuntea nautintoa, eristäytyminen ja vetäytyminen ihmissuhteista, oudot ajatukset, käytös tai teot, vaikeus keskittyä, muistaa tai tehdä päätöksiä, huono stressinsietokyky, vaikeudet ihmissuhteissa, unihäiriöt, psyykkisen energian ja motivaation heikentyminen ja erityisesti lyhytaikaiset aistiharhat, merkityselämykset, harhaluulot ja suhteuttamisluulot.

Ennakko-oireita voidaan hyödyntää myös skitsofrenian myöhemmissä vaiheissa, koska ne voimistuessaan ennustavat usein uuden sairausjakson ilmenemistä. Tällöin kääntyminen lääkärin puoleen, lääkehoidon aloittaminen tai annoksen tarkistaminen tai sairausjakson todennäköisyyttä lisäävän stressin vähentäminen sairasloman turvin voivat estää pidemmän tai sairaalahoitoa vaativan akuutin sairausjakson ilmenemisen. Ennakko-oireista kärsivän tulee välttää alkoholin, päihteiden ja erityisesti kannabistuotteiden käyttöä.

Tiedonlähde:
Terveyskirjaston artikkeli skitsofreniasta
http://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=dlk001...

Kommentit (0)

Vastauksesi