Voiko sialle puhjeta diabetes ja onko eläimillä ja vaikka sialla metabolista...

Voiko sialle puhjeta diabetes ja onko eläimillä ja vaikka sialla metabolista...

Voiko sialle puhjeta diabetes ja onko eläimillä ja vaikka sialla metabolista oireyhtymää?Onhan sanottu että sian sisäelimet muistuttaa paljon ihmistä.

Vastaus

Sika on hyvin samanlainen eläin kuin ihminen. Näin todettiin myös vastauksessa, jonka saimme Eläinlääketieteelliseltä tiedekunnalta. Sikaa käytetäänkin usein koe-eläimenä, kun kehitetään malleja ihmistutkimukseen. Tavallisella tuotantosialla diabetesta tai metabolista syndroomaa ei diagnosoida varmasti sen takia, että diagnoosiin pääsy on vaikeaa. Siat elävät ryhmissä ja niiden yksilöllisistä oireista ei juurikaan saada tarkkaa tietoa, esimerkiksi niin että havaittaisiin eläimen lisääntynyt juominen. Elinikäkin useimmiten jää melko lyhyeksi.

Ilmeisesti diabetes sioilla on melko harvinainen. Esimerkiksi kissoilla ja koirilla sairautta esiintyy. Mm. tätä pohditaan artikkelissa "Why don't pigs get diabetes? Explanations for variations in diabetes susceptibility in human populations living in a diabetogenic environment".
http://www.cmaj.ca/cgi/content/full/174/1/25
Kanadalaistutkijat teoretisoivat sairastumisalttiuden eroja ihmis- ja eläinpopulaatioissa ravinnolla, ravinnon hankkimisen vaatimalla fyysisellä työllä ja perimällä.

Kommentit (0)

Vastauksesi