voiko sepelvaltimotauti tulla minkä ikäisille tahansa?

voiko sepelvaltimotauti tulla minkä ikäisille tahansa?

Vastaus

Sepelvaltimot sijaitsevat sydämen ulkopinnoilla ja huolehtivat sydänlihaksen veren- ja hapensaannista. Sepelvaltimotauti johtuu näihin valtimoihin syntyvistä ahtautumista, joiden yleisin aiheuttaja on kolesterolin ja kalkin kertyminen valtimon seinämiin. Ahtautumien vuoksi veren virtaus suonien läpi hidastuu, josta seuraa sydänlihaksen hapenpuute. Tämän oireita ovat esimerkiksi rintakupu (angina pectoris), hengenahdistus tai käsivarren kipu, jotka ilmenevät erityisesti rasituksessa. Sepelvaltimotaudin riskitekijöitä ovat diabetes, tupakointi, korkea ikä, koholla oleva veren kolesteroli ja verenpainetauti, mutta myös perinnöllisillä tekijöillä on merkitystä. Sepelvaltimotauti on suomalaisten tärkein yksittäinen kuolemansyy, ja keskimäärin joka neljäs kuolema johtuu sepelvaltimotaudista.

Sepelvaltimotaudin oireet ilmenevät yleensä vasta keski-iässä, noin 35-65-vuotiaana, tai vanhuudessa. Naisilla sepelvaltimotauti painottuu vanhempiin ikäluokkiin kuin miehillä, ja tauti ilmenee naisilla noin kymmenen vuotta myöhemmin kuin miehillä. Tauti alkaa kehittyä kuitenkin jo lapsuudessa tai nuoruudessa, ja ensimmäisiä muutoksia valtimoissa on havaittu vähän yli 10-vuotiailla. Sepelvaltimotauti voi siis oireettomana alkaa jo hyvinkin nuorella iällä. Sepelvaltimoiden ahtautuminen on kuitenkin hyvin hidasta kestäen jopa vuosikymmeniä, ja taudin oireita alkaa ilmetä vasta, kun valtimoista on ahtautunut noin 50 %. Eräiden sukujen jäsenillä on perinnöllisen geenimutaation vuoksi tavallista enemmän nuorella iällä esiintyvää sepelvaltimotautia ja sydäninfarkteja.

Sepelvaltimotauti voi siis oireettomana alkaa jo lapsuusvuosina, mutta oireellisena tauti ilmenee tavallisesti vasta keski-iässä tai myöhemmin.

Lähteet:

Kirjallisuus ja lehtiartikkelit:

Aaltonen, Pekka: Jankutus jatkuu. Helsingin Sanomat 20.3.2005.

Haarni, Ilka - Alanko, Anna: Elämää sepelvaltimotaudin kanssa. Edita. Helsinki 2005.

Koppelo, Heli: Lihava lapsi - sairas aikuinen. Helsingin Sanomat 1.10.2004.

Lasten sydänriskeihin puututtava. Helsingin Sanomat 24.9.2004.

Nieminen, Markku S. .. [et al.]: Suomalaisen sydänkirja. Opaskirja jokaiselle sydäntään ajattelevalle. Tammi. Jyväskylä 2000.

Repo, Päivi: Sydäntaudin riskitekijät lisääntyvät lapsilla. Lihavuus, liikunnan puute ja tupakointi yleistyvät. Helsingin Sanomat 21.9.2004.

Tutkija jäljitti perinnöllisen sepelvaltimotaudin geenin 1600-luvulle ja pohjoiskarjalaiseen kylään. Helsingin Sanomat 17.10.1998.

Internet:

Jo lapsilla havaitaan valtimoiden rasvoittumista. http://www.tohtori.fi/?page=6771267&id=0320773

Sepelvaltimotaudin riskitekijöille altistuminen lapsuudessa johtaa ateroskleroosin kehittymiseen myöhemmällä iällä. http://domino.utu.fi/tiedotus/tiedotukset.nsf/61345dc704eae28ac22568bd00...

Sepelvaltimotauti alkaa jo nuorena. http://www.tohtori.fi/?page=6771267&id=2193147

Useita riskitekijöitä. http://www.tohtori.fi/?page=5187655&id=10300

Vaikuta vaaratekijöihin jo lapsuudessa. http://www.tohtori.fi/?page=5187655&id=9636870

Kommentit (0)

Vastauksesi