Voiko sähkölinjan alta, GSM-linkkimaston, TV-maston yms.

Voiko sähkölinjan alta, GSM-linkkimaston, TV-maston yms.

Voiko sähkölinjan alta, GSM-linkkimaston, TV-maston yms. läheltä poimittuja marjoja syödä turvallisesti pelkäämättä marjoihin mahdollisesti varastoituvaa terveydelle haitallista säteilyä.
Onko mahdollista, että säteily aiheuttaisi esim. kilpirauhasen liika- tai vajaatoimintaa tai muita terveyshaittoja.

Vastaus

Sähkölinjojen, matkapuhelinten tai TV-mastojen aiheuttama säteily ei ole radioaktiivista säteilyä, eikä "varastoidu" ympäröivään luontoon tai marjoihin. Korkeintaan tällaisella säteilyllä voisi teoriassa olla jotain vaikutuksia eliöiden kuten marjojenkin biokemiaan, mutta tutkimustietoa asiasta ei ehkä löydy. Tarkempaa tietoa voisi tarvittaessa kysellä Säteilyturvakeskuksesta:
http://www.stuk.fi/sateilytietoa/ukk/fi_FI/lomake/

Elintarvikkeiden osalta säteilyvaaran muodostavat elintarvikkeisiin päätyneet radioaktiiviset aineet, joiden säteily jatkuu myös ihmisen kehossa. Radioaktiivinen aine on alkuaine, joka on atomin ytimen rakenteeltaan epävakaa ja hajoaa spontaanisti kevyemmiksi aineiksi. Prosessissa vapautuu ionisoivaa säteilyä, joka on joko sähkömagneettista säteilyä tai hiukkassäteilyä. Elintarvikkeiden säilyvyyttä voidaan parantaa jopa säteilyttämällä. Elintarvikkeiden radioaktiivisuus ja säteilytys ovat eri asioita. Säteilytys ei tee elintarvikkeista radioaktiivisia. Elintarvikkeiden sisältämät radioaktiiviset aineet ovat Säteilyturvakeskuksen tutkimus- ja valvontakohde.

Ylipäätään sähkömagneettisen säteilyn biologiset vaikutukset ovat selvimpiä ionisoivan säteilyn alueella, joita ei synny matkapuhelinten, sähkönsiirron tai TV-lähetysten yhteydessä. Ultravioletti-, röntgen- ja gammasäteiden energia on riittävä rikkomaan yksittäisten molekyylien kemiallisia sidoksia. Tämän on todettu aiheuttavan pitkäaikaisaltistuksena syöpää ja erittäin suurten kerta-altistusten tapauksessa erilaisia välittömiä säteilyvaurioita. Matkapuhelinten yleistyessä on alettu tutkia matkapuhelimien säteilyn vaikutusta käyttäjän kehon proteiinien toimintaan. Tulokset ovat toistaiseksi hyvin ristiriitaisia, vaikkakin lieviä muutoksia solun toiminnassa on havaittu. Myös suurjännitelinjojen synnyttämillä magneettikentillä saattaa olla vähäisiä vaikutuksia aivan vieressä asuvien terveyteen.

http://www.stuk.fi/sateilytietoa/mitaonsateily/fi_FI/mitaonsateily/
http://www.sateilyturvakeskus.fi/sateilytietoa/mitaonsateily/fi_FI/ionis...
http://www.stuk.fi/sateilytietoa/sateilyn_terveysvaikutukset/fi_FI/sahko...
http://www.stuk.fi/sateilytietoa/sateilevat_laitteet/fi_FI/index/
http://www.stuk.fi/sateilytietoa/sateily_ymparistossa/elintarvikkeet/fi_...
http://www.stuk.fi/sateilytietoa/sateily_ymparistossa/elintarvikkeet/fi_...
http://fi.wikipedia.org/wiki/Radioaktiivisuus
http://fi.wikipedia.org/wiki/Magneettikentt%C3%A4

Kommentit (0)

Vastauksesi