Voiko saada sakot jos laittaa juhannuksena lipun jo aamulla salkoon?

Voiko saada sakot jos laittaa juhannuksena lipun jo aamulla salkoon?

Tai jää joskus joku muu päivä kuin juhannuksena salkoon yön yli.

Vastaus

Lippulaki

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1978/19780380

ja

Lippuasetus

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1978/19780383?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=asetus%20suomen%20lipusta .

Lain 4. pykään mukaan jokasella on oikeus liputtaa kansallislipulla. Liputusajoista määrätään asetuksen pykälässä 4.

Mitään estettä ei varmasti ole sille, että aloittaa juhannusliputuksen jo aattoaamuna. Lippukulttuurin vaalijat suosivat yleensä sitä, että kansalaiset liputtaisivat varsinaisten liputuspäivien ulkopuolellakin esim. perhejuhlien vuoksi. 

Lippu tietysti pitäisi ottaa pimeällä pois (muulloin kuin juhannusyönä ja itsenäisyyspäivän iltana)

Arvelisin, että jos se pakottavista syistä jää yöksi, ei kysymyksessä kuitenkaan vielä ole  sellainen karkea lipun turmeleminen tai epäkunnioittava käyttö, joista voitaisiin tuomita rangaistusseuraamuksiin (lain 8. pykälä). 

Suomalaisuuden liiton liputusohje

http://www.suomalaisuudenliitto.fi/?page_id=21

Kommentit (0)

Vastauksesi