Voiko rikoksesta tuomita lainsäädännön muuttumisen jälkeen?

Voiko rikoksesta tuomita lainsäädännön muuttumisen jälkeen?

Otetaan esimerkiksi kannabiksen laillistaminen. Kannabis laillistetaan ja annetaan lupa kasvattaa kasvia. Henkilö avaa heti laillistamisen jälkeisenä päivänä kaupan joka on täynnä myytävää tuotetatta. Tämähän meinaa, että kasvit on kasvatettu ennen sen laillistamista. Syyllistyykö henkilö rikokseen, kun kasvi on kasvatettu aiemmin?

Vastaus

Kysy.fi ei ole pätevä laintulkintaan sen paremmin kuvitelluissa kuin todellisissakaan kysymyksissä. Kuitenkin pari suomalaisen lainkäytön periaatetta voidaan tässä mainita.

Rikosoikeudessa tunnetaan laillisuusperiaate, jonka mukaan ketään ei voi tuomita rangaistukseen teosta, joka ei ollut selvästi ja käsitettävästi lain kieltämä tekohetkellä. Rikosoikeudellinen laillisuusperiaate sisältää myös taannehtuvuuskiellon, jonka mukaan tuomioistuin ei saa lakia taannehtivasti soveltaen tuomita rangaistusta sellaisesta teosta, joka ei tekohetkellä ole ollut rangaistava. Kiellettyä on myös tuomita ankarampaa kuin rikoksen tekohetkellä tuomittavissa ollutta rangaistusta. Jos tuomitsemishetkellä on voimassa toinen laki kuin rikosta tehtäessä, sovelletaan kuitenkin uutta lakia, jos se johtaa tekohetkellä voimassa olleen lain soveltamista lievempään lopputulokseen.

Kysyjän mainitsemassa tapauksessahan ei kaupan avaajaa vielä syytetä mistään rikoksesta. Oletetun rikoksen tekohetken määrittelykin on vaikeaa. Ei liene valmista näyttöä siitä, että puodinpitäjä olisi harrastanut kannabiksen kasvattamista ja toisaalta tuotteet myyntiin on voitu hankkia muualta. Joissakin tapauksissa on hankalaa määritellä rikoksen tekohetki, ks. lähdelinkki Rikosoikeuden lievemmän lain periaate, sivu 28.

Kommentit (0)

Vastauksesi