voiko poliisi antaa sakon, jos ajokorttia ei ole mukana autolla ajaessa?

voiko poliisi antaa sakon, jos ajokorttia ei ole mukana autolla ajaessa?

3 vastausta

Tieliikennelain pykälässä 94 todetaan, että moottorikäyttöisen ajoneuvon kuljettajan on vaadittaessa esitettävä poliisille ajokortti. Periaatteessa poliisilla on siis mahdollisuus antaa rikesakko, jos ajokorttia ei ole esittää. Toisaalta poliisilla on mahdollisuus tarkastaa ajoluvan olemassaolo omista rekistereistään, kunhan ajajan henkilöllisyys on tiedossa. Käytännössä rikesakon myöntämisessä on ilmeisesti ollut alueellisia eroja: toisin pakoin rikesakkoja on myönnetty, toisin paikoin taas on tyydytty tarkistamaan ajoluvan olemassaolo. Kansanedustaja Päivi Räsänen onkin vuonna 2006 ehdottanut rangaistavuuden poistoa tapauksilta, joissa ajo-oikeutettu henkilö ajaa pitämättä ajokorttia mukanaan. Silloinen liikenne- ja viestintäministeri Susanna Huovinen on todennut, että ainakin tahallisesta ja toistuvasta ajamisesta ilman korttia olisi syytä rangaista, joten rangaistavuus on jätetty edelleen lakiin.

Lähteet:
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1981/19810267
http://www.eduskunta.fi/faktatmp/utatmp/akxtmp/kk_439_2006_p.shtml

Kommentit (0)
22.02.201621:40
86988
81

Joukon kommentti sopisi paremmin tähän kysymykseen:

Kommentit (0)
22.02.201619:54
8585
36

Poliisi myöntyi antamaan minulle sakon kun ajoin ylinopeutta. Tosin se vaati melkoisen paljon suostuttelua.

Kommentit (0)

Vastauksesi