Voiko näköaistille mitata jotain "suorituskykyä", esim. kissa näkee tietyn...

Voiko näköaistille mitata jotain "suorituskykyä", esim. kissa näkee tietyn...

Voiko näköaistille mitata jotain "suorituskykyä", esim. kissa näkee tietyn luksimäärän valossa? Milloin on pilkkopimeää?

Vastaus

Ensimmäinen kysymys tietysti on, mitä näköaistin suorituskyvyllä tarkoitetaan. Itse mainitsit, että suorituskyvyn voisi määrittää sen mukaan, miten pimeässä ylipäätään voi nähdä. Toisaalta näköaistin suorituskykyä voisi arvioida myös muidenkin piirteiden perusteella: kuinka pitkälle eläin näkee, kuinka tarkasti eläin näkee normaalivalaistuksessa, kuinka leveä näkökenttä on, näkeekö eläin maailman kolmiulotteisena, minkälaiseen valoon eläimeen silmä reagoi, montako eri väriä eläimen silmä pystyy erottamaan jne. Näin esimerkiksi kissa peittoaa ihmisen hämäränäössä, mutta värinäössä ja näön etäisyydessä ihmisen silmät ovat paremmat.

Kissan näöstä ihmiseen verrattuna:
http://www.kittyshow.com/cat_color_vision.html
http://www.cathealth.com/CatEyes.htm

Näkemisen eri osa-alueita voi eittämättä mitata: jokainen optikolla käynyt on ollut mukana mittaamassa omaa näkökykyään. Ihmisillä tai ylipäätään kommunikoivaan kykenevillä olennoilla näkökyvyn osa-alueiden mittaaminen on tietysti helppoa: voimme yksinkertaisesti kysyä esimerkiksi eri valaistuksissa, näkeekö henkilö tiettyä kohdetta. Yleisemminkin eläinyksilöiden näkökyvyn osa-alueita voisi mitata hieman samalla tavalla: aiemman esimerkin tavoin voisimme kokeilla, missä valaistuksessa vaikkapa naapurin kissa reagoi johonkin houkuttelevaan kohteeseen. Luultavimmin samaa koetta joutuisi toistamaan hyvin monta kertaa eri olosuhteissa, jotta mahdolliset muut selitykset kissaneidin reaktioille voitaisiin sulkea pois: lisäksi täytyisi ainakin huolehtia, ettei tutkittava kissa voi huomata kohdetta muuten, esimerkiksi hajuaistillaan.

Lajeittain eläinten näkökyvyn eri osa-alueita onkin sitten helpompi tutkia. Voimme yksinkertaisesti tarkastella vaikkapa kissojen silmien rakennetta ja katsoa, miten valo käyttäytyy niissä fysikaalisten teorioiden mukaan: tällä tavalla voidaan tehdä vertailuja esimerkiksi kissojen ja ihmisten näkökyvystä.

Pilkkopimeys taas taitaa olla katsojasta riippuvainen käsite: "nyt on pilkkopimeää" sanotaan, kun ei nähdä enää mitään, vaikka naapurin kissa näkisikin vielä ihan hyvin. Täysin pimeää olisi tilassa, johon valoa ei pääsisi yhtään mistään, esimerkiksi jossain täysin suljetussa huoneessa.

Kommentit (0)

Vastauksesi