Voiko metsästäjä olla ammatti?

Voiko metsästäjä olla ammatti?

Vastaus

Ainakin Tilastokeskuksen ammattiluokittelussa osoitteesta http://www.stat.fi/meta/luokitukset/ammatti/001-2010/6224.html metsästäjä mainitaan omana ammattinaan, joka kuitenkin lasketaan laajempaan luokkaan ”Riistanhoitajat ja metsästäjät”. Ilmaisesti tuossa yhteydessä metsästäjällä tarkoitetaan nimenomaan sellaista henkilöä, joka hankkii elannon saaliinsa myymisellä, kun taas riistanhoitajat lienevät yleensä ihan kuukausipalkkaa nauttivia ammattilaisia.

Tilastot eivät sinänsä kerro, montako ammattimaista päätoimista metsästäjää Suomessa on, jos heitä yleensä on yhtäkään, koska metsästyksen säätely on tiukkaa. Metsästys lienee suurimmalle osalle metsästäjistä enemmänkin harrastus tai sivutoiminen elinkeino. Maailman mittakaavassa toki metsästäjiä on varmasti enemmän, ja historiallisesti se on ollut Suomessakin merkittävämpi ammatti.

Kommentit (0)

Vastauksesi