Voiko lääkäri vastaanotolla äänittää potilaan kanssa käymänsä keskustelun...

Voiko lääkäri vastaanotolla äänittää potilaan kanssa käymänsä keskustelun...

Vastaus

Laki sanoo näin: ilman lupaa saa nauhoittaa keskustelut missä on itse mukana, ei ole merkitystä nauhoittaako avoimesti vai salaa.

Rikoslaissa (RL 20:5) säädetään, että joka oikeudettomasti teknisellä laitteella kuuntelee tai tallentaa keskustelua, puhetta tai yksityiselämästä aiheutuvaa muuta ääntä, jota ei ole tarkoitettu hänen tietoonsa ja joka tapahtuu tai syntyy kotirauhan suojaamassa paikassa, taikka muualla kuin kotirauhan suojaamassa paikassa salaa puhetta, jota ei ole tarkoitettu hänen eikä muunkaan ulkopuolisen tietoon, sellaisissa olosuhteissa, joissa puhujalla ei ole syytä olettaa ulkopuolisen kuulevan hänen puhettaan, on tuomittava salakuuntelusta sakkoon tai vankeuteen enintään yhdeksi vuodeksi.

Summa summarum, lääkäri ei syyllisty kyseiseen rikokseen. Myöskään laissa terveydenhuollon ammattihenkilöistä tai laissa potilaan asemasta ja oikeuksista ei varsinaisesti kielletä mitään potilaan kanssa käytävien keskustelujen nauhoittamisia. Toisaalta potilaalla on oikeus yksityisyyteensä (laki potilaan asemasta ja oikeuksista 3 §), joten onhan se kyseenalaista, että miten asiallista nauhoittaminen on. Lääkärin etiikka sanelee viime kädessä miten kukin menettelee. Oma lääkäri lähteemme vastasi ykskantaan, että ei nauhoittaisi tai ei saa nauhoittaa ilman potilaan lupaa.

Lähteet:
Finlex KKO:1990:36 ja KKO:1981-II-182.
Asianajaja
Työterveyslääkäri

Kommentit (0)

Vastauksesi