Voiko kuka tahansa maisteri alkaa tehdä väitöskirjaa vai onko siihenkin jonkinlainen valintaprosessi?

Voiko kuka tahansa maisteri alkaa tehdä väitöskirjaa vai onko siihenkin jonkinlainen valintaprosessi?

En ole kehdannut kysyä keneltäkään akateemiselta tutulta, etten paljasta tyhmyyttäni. Onko siihen sitten saatavilla jonkinlainen rahoitus vai millä väitöskirjaa tekevät elävät?

Vastaus

Yliopistolain 558/2009 37 §:n mukaan tieteelliseen tai taiteelliseen jatkotutkintoon johtaviin opintoihin voidaan ottaa opiskelijaksi henkilö, joka on suorittanut 1) soveltuvan ylemmän korkeakoulututkinnon; 2) soveltuvan ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon; taikka 3) soveltuvan ulkomaisen koulutuksen, joka asianomaisessa maassa antaa kelpoisuuden vastaaviin korkeakouluopintoihin. Yliopisto voi edellyttää tieteelliseen tai taiteelliseen jatkotutkintoon johtaviin opintoihin opiskelijaksi ottamansa henkilön suorittavan tarvittavan määrän täydentäviä opintoja koulutuksessa tarvittavien valmiuksien saavuttamiseksi.

 

Tohtorikoulutukseen pääsemiseksi pitää siis täyttää lain edellyttämät vaatimukset. Eri korkeakouluilla ja yliopistoilla on tämän lisäksi kuitenkin vielä joitakin omia käytäntöjään ja vaatimuksiaan ja hakukäytännöt vaihtelevat jopa tiedekunnittain. Koulutukseen pääsyä haetaan kyseiseltä tiedekunnalta. Myös hakuajat vaihtelevat.

 

Yleistä on, että tohtorikoulutuksen rahoitus kootaan useammasta lähteestä. Väitöskirjatyö voidaan tehdä osin apurahalla ja osin työsopimussuhteessa yliopistoon. Tohtoriopintoja voi tehdä myös sivutoimisesti muun työn ohella.

 

Sekä tohtorikoulutukseen hakeminen että väitöskirjatyön rahoitus ovat kirjavia. Lisätietoja löytyy yliopistojen ja korkeakoulujen sivuilta.

Kommentit (0)

Vastauksesi