Voiko isännöitsijä päättää taloyhtiössä auttopaikkojen jakotavasta ja ilmoittaa...

Voiko isännöitsijä päättää taloyhtiössä auttopaikkojen jakotavasta ja ilmoittaa...

Voiko isännöitsijä päättää taloyhtiössä auttopaikkojen jakotavasta ja ilmoittaa siitä vain 4 asianomaiselle ,ei muille osakkeenomistajalle tai hallitukselle? Miten saisi tämän päätöksen kumottua ? Hallitus ei tee mitään ,koska hyötyy päätöksestä.Raastupaanko?

Vastaus

Kiinteistöliiton lakimiehet vastaavat HS.asunto@sanoma.fi- sivulla taloyhtiön autopaikoista seuraavasti:
http://www.hs.fi/lakimiesvastaa/artikkeli/Yhdenvertaisuus+on+t%C3%A4rkei...

A4+autopaikkojen+jonotuksessa/HA20080511SI1FA037kf
http://www.hs.fi/lakimiesvastaa/artikkeli/Autopaikan+jonotus+on+toivoton...

http://www.hs.fi/lakimiesvastaa/artikkeli/Vain+yksi+autopaikka+kullekin+...

Lisäksi Kuluttajaliiton verkkosivuilta löytyy esim. autopaikoista seuraava vastaus:
Autopaikat ovat joko osakashallintaan kuuluvia tai yhtiön välittömään hallintaan kuuluvia. Jos autopaikat ovat yhtiön välittömässä hallinnassa, autopaikkojen jakamisesta päättää yhtiö. Laissa ei ole määräyksiä autopaikkojen jaosta, mutta yhdenvertaisuusperiaate tulee ottaa huomioon kun paikkojen jaosta päätetään.
Ensisijaisesti tulee antaa vain yksi paikka kullekin. Paikat tulisi jakaa niiden kesken, joilla on auto, mutta ei paikkaa käytössään. Niin sanotut kakkosautopaikat jaetaan vasta sitten, kun kaikki halukkaat ovat saaneet paikan.
Tämän jälkeen voidaan muodostaa autopaikkajono, jolloin myynnin tai vuokralaisen vaihtumisen yhteydessä paikka siirtyy jonotuslistassa seuraavalle. Autopaikat voidaan haluttaessa arpoa myös vuosittain.
Pihan vuokrattuihin autopaikkoihin sovelletaan maanvuokralain säännöksiä "muusta maanvuokrasta", jos muuta ei ole sovittu. Lain mukaan tällaisessa vuokrasopimuksessa voidaan sopia myös irtisanomisehdoista. Sopimusta irtisanottaessa tulee joka tapauksessa noudattaa em. menettelyä ja periaatteita.
Lähtökohtaisesti jokaisella (osakkaalla, asukkaalla) on oikeus yhteen autopaikkaan. Vasta sitten, jos paikkoja jää yli tai jollain osakkaalla ei ole tosiasiallista tarvetta autopaikalle, voidaan paikkoja jakaa esim. niille, jotka tarvitsevat toisen autopaikan.
Luonnollisesti sellaista päätöstä ei voida tehdä, että muodollisesti paikka muutettaisiin vieraspaikaksi, mutta tosiasiallisesti sitä käyttäisi osakas kakkospaikkana.
http://www.kuluttajaliitto.fi

Kommentit (0)

Vastauksesi