Voiko esimerkiksi kouluryhmä (5 hlö) järjestää n. 200 ihmistä sisältävän...

Voiko esimerkiksi kouluryhmä (5 hlö) järjestää n. 200 ihmistä sisältävän...

Voiko esimerkiksi kouluryhmä (5 hlö) järjestää n. 200 ihmistä sisältävän tapahtuman (projektityö)? Tarvitseeko tätä varten perustaa yritys, jotta kaikki talousasiat voidaan hoitaa tätä kautta vai onko tämä mahdollista ilman yrityksen perustamista. Tarkoitus ei ole saavuttaa taloudellista hyötyä vaan kattaa sponsorien ja muiden sopimuksien avulla kaikki mahdolliset kulut. Riittääkö Tmi tähän, vai mikä on paras yritysmuoto? Kyseessä on vain yksittäinen tapaus ja kouluprojekti toeutus, vaikka se ei kuulukkaan opetussuunnitelmaan, mutta kokemuksen kautta kaikki oppisivat paljon. Anteeksi pitkästä ja monimuotoisesta kysymyksetä. Tarkoituksena on toteuttaa tapahtuma Helsinki Photography Festivaalin yhteyteen 1.3.-30.4.2012, kuten valokuvaus kilpailu.

Vastaus

Hei,

tapahtumia järjestävät muutkin tahot kuin yritykset. Hyvin tavallista on, että tapahtuman taustalla on yhdistys. Myös yksityishenkilö voi järjestää tapahtuman.

Tapahtuman järjestämisen taloudellisesta puolesta löytyi tietoa seuraavista lähteistä:

Tampereen kaupungin sivuilla on melko kattava opas tapahtuman järjestäjälle. Oppaassa käsitellään myös esim. verotukseen liittyviä asioita.
http://www.tampere.fi/tampereinfo/tapahtumat/jarjestajanopas.html

Aki Heikkisen opinnäytetyössä "Käytännön opas onnistuneen tapahtuman järjestämiseen" käsitellään muiden asioiden ohella tapahtuman taloutta.
https://publications.theseus.fi/bitstream/handle/10024/3129/kaytanno.pdf...

Jarno Joensuun opinnäytetyö koskee myös tapahtuman järjestämistä. Kannattaa lukea erityisesti kohta "Budjetointi".
https://publications.theseus.fi/bitstream/handle/10024/1487/Joensuu_Jarn...

Kommentit (0)

Vastauksesi