Voiko edunvalvonnassa oleva henkilö jättää ennakkoperintöä?

Voiko edunvalvonnassa oleva henkilö jättää ennakkoperintöä?

Voiko edunvalvonnassa oleva henkilö (puhe, kuulo -ja liikuntakyvytön)  jättää omaisuudestaan ennakkoperintöä?

Mikäli voi, niin, miten edunvalvojan tulee edetä?

Henkilö itse ei varallisuuttaan tule koskaan tarvitsemaan.

 

Kiitos vastauksesta.

Vastaus

Aluksi huomautettakoon taas, että emme ole lakiasiantuntijoita, joten on suositeltavaa aina kääntyä alan asiantuntijoiden puoleen.

Ilmeisesti ko. edunvalvonnassa oleva henkilö pystyy jollakin tavalla kommunikoimaan ja ilmaisemaan tahtonsa huolimatta puhe-, kuulo- ja liikuntakyvyttömyydestään. Laki holhoustoimesta (HolhTL) 14 §:ssa sanotaan päämiehen asemasta, että "Edunvalvojan määrääminen ei estä päämiestä itse vallitsemasta omaisuuttaan tai tekemästä oikeustoimia, jollei laissa toisin säädetä."  Tämä pätee sillä edellytyksellä, että henkilöä ei ole julistettu vajaavaltaiseksi tai toimintakelpoisuutta ei ole osittainkaan rajoitettu. Toisaalta, holhousasioiden rekisterissä on tietoja henkilön toimintakelpoisuuden rajoitusten sisällöstä ja nämä vaikuttavat oikeustoimikelpoisuuteen. Miten ja kuka pystyy selvittämään, mikä päämiehen tahto on? Tilanteesta on tehtävä oikeudellisen toimintakyvyn lääketieteellinen arviointi, josta käy ilmi lääkärin omat havainnot henkilön henkisestä suoriutumiskyvystä ja siitä onko henkilö testamentintekokelpoinen - tässä tapauksessa siis kelpoinen päättämään ennakkoperinnöstä. Edunvalvoja ei käsittääkseni voi olla tekemässä esimerkiksi päätöstä ennakkoperinnöstä päämiehen puolesta.

Mielestäni sinun kannattaa kysyä joko joltakulta perintöasioihin erikoistuneelta juristilta/lakitoimistosta tai suoraan maistraatilta, kuinka asiassa kannattaa lähteä etenemään.

Kommentit (0)

Vastauksesi