Voiko alaikäinen saada Suomessa sakot ja joutua vankilaan?

Voiko alaikäinen saada Suomessa sakot ja joutua vankilaan?

Vastaus

Alle 15-vuotias rikoksentekijä:
Alle 15-vuotiaana rikoksen tehneen asiaa ei käsitellä oikeudessa eikä hänelle tuomita rangaistusta. Alle 15-vuotiaan ohjaamiseksi pois rikosten poluilta huolehtivat sosiaaliviranomaiset ja poliisi.

15 - 17 -vuotias rikoksentekijä:
Tuomittaessa rangaistusta 15 - 17 -vuotiaana rikoksen tehneelle noudatetaan sääntöä, jonka mukaan rangaistuksen määrä on enintään 3/4 siitä, mitä täysi-ikäiselle tekijälle tuomittaisiin. Alle 18-vuotiasta ei yleensä tuomita ehdottomaan vankeusrangaistukseen. Hänet voidaan jättää myös rangaistukseen tuomitsematta, jos oikeus katsoo, että hän ottaa opikseen ilman rangaistustakin

Nuorisorangaistus:
Alle 18-vuotiaana tehdystä rikoksesta voidaan tuomita 4 – 12 kuukauden pituinen nuorisorangaistus. Sen tarkoituksena on erityisesti uusien rikosten ehkäisy ja rikoksen tekijän sosiaalisen selviytymisen edistäminen.
Nuorisorangaistusta ei suoriteta rangaistuslaitoksessa mutta tuomittu on koko rangaistuksen ajan valvonnassa.

Nuoren henkilön vahingonkorvausvelvollisuus:
Vahingonkorvausvelvollisuus ei riipu siitä, onko rikoksentekijä tuomittu rangaistukseen. Tekijä joutuu korvaamaan rikoksella aiheuttamansa vahingon. Tämä koskee myös alle 15-vuotiaita. Vahingonkorvausvelvollisuutta voidaan kuitenkin sovitella, jos olosuhteet ovat sellaiset, että täyden korvauksen määrääminen alaikäisen lapsen maksettavaksi olisi kohtuutonta.

Lähteet:
http://www.oikeus.fi/4034.htm
http://www.oikeus.fi/5879.htm

Tutkimustietoa nuorten rikosten käsittelystä ja seuraamuksia Suomessa, Saksassa ja Englannissa.
http://www.haaste.om.fi/43459.htm

Kommentit (0)

Vastauksesi