Voiko aikuista hyväksikäyttää seksuaalisesti?

Voiko aikuista hyväksikäyttää seksuaalisesti?

Vastaus

Suomen rikoslaissa lapsen seksuaalisella hyväksikäytöllä viitataan alle 16-vuotiaisiin: "Joka koskettelemalla tai muulla tavoin tekee kuuttatoista vuotta nuoremmalle lapselle seksuaalisen teon, joka on omiaan vahingoittamaan tämän kehitystä, tai saa tämän ryhtymään sellaiseen tekoon, on tuomittava lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä vankeuteen vähintään neljäksi kuukaudeksi ja enintään neljäksi vuodeksi."

Yleisesti seksuaalinen hyväksikäyttö määritellään toiminnaksi, jossa suorittaja asemaansa hyväksikäyttäen taivuttaa uhrinsa sukupuoliyhteyteen tai ryhtymään muuhun seksuaalista itsemääräämisoikeutta olennaisesti loukkaavaan seksuaaliseen tekoon tai alistumaan sellaisen teon kohteeksi. Alle 18-vuotiaat mainitaan erikseen, mutta myös henkilöt, jotka ovat hoidettavana sairaalassa tai muussa laitoksessa ja joiden kyky puolustaa itseään on sairauden, vammaisuuden tai muun heikkoudentilan vuoksi olennaisesti heikentynyt. Aikuinenkin, syystä tai toisesta heikommassa asemassa tai riippuvuussuhteessa oleva henkilö voi olla seksuaalisen hyväksikäytön kohteena.

Kommentit (0)

Vastauksesi