Voidaanko yksittäisessä ihmisessä virtaavan veren määrä laskea?

Voidaanko yksittäisessä ihmisessä virtaavan veren määrä laskea?

Otaksun, että ihmisessä olevan veren määrä ei ole vakio, vaan vaihtelee eri kokoisten ihmisten välillä. Voidaanko yksittäisessä ihmisessä virtaava verimäärä laskea esim. pituuden ja painon perusteella tai muilla perustein?

Vastaus

Verta on ihmisessä n. 6 - 8 % ruumiinpainosta, eli miehessä 5 litraa, naisessa 4 litraa.

Kommentit (0)

Vastauksesi