Voidaanko typpeä valmistaa ilmakehän typestä?

Voidaanko typpeä valmistaa ilmakehän typestä?

Onko ilmakehässä liikaa typpeä?

Vastaus

Typpeä voidaan erottaa ilmasta erilaisilla prosesseilla. Jakotislauksessa nestemäinen ilma höyrystetään, höyry kohoaa pitkin pystysuoraa putkea ja tiivistyy jäähtyessään putken varrella oleville tasoille. Jokaisessa tiivistymisessä raskaampaa ainetta tiivistyy enemmän kuin haihtuvampia aineita, jotka höyrystyvät uudelleen ja nousevat edelleen. Näin eri aineet saadaan erilleen ja voidaan ottaa talteen.

Mekaanisessa erottelussa kaasumainen ilma johdetaan suurella paineella puoliläpäisevän kalvon läpi tai adsorboivaan aineeseen. Happi ja muut kaasut jäävät kiinni adsorboivaan tai kalvoon aineeseen, kun taas typpi pääsee läpi.

Teollisuus, maatalous ja lannoitus ovat lisänneet ilmakehässä olevan typpioksidin määrää. Typpioksidi katalysoi hajotessaan stratosfäärissä ilmakehän otsonia tuhoavaa prosessia. Samoin se on hiilidioksidia voimakkaampi kasvihuonekaasu, ja nykyisten typpioksidipäästöjen katsotaan olevan kolmanneksi pahin ilmastonlämpenemistä edistävistä tekijöistä. Tässä mielessä typpeä on ilmakehässä liikaa.

Kommentit (0)

Vastauksesi