Voidaanko pitää valtaa hamuäänillä ?

Voidaanko pitää valtaa hamuäänillä ?

Vuonna 2001 GOLF yhtiö järjesti osakeannin, jossa perustajaosakkaat saivat merkitä 600 osaketta. Pakettiin kuului, että osakkeita merkinneet perustajaosakkaat kustantavat uuden kentän, jos sellainen vielä rakennetaan. Uutta kentää ei kuitenkaan ole rakennettu vieläkään, mutta ovat käyttäneet haamukentän osakkeiden äänivaltaa. Ilman haamukentän äänipottia olisivat menettäneet äänienemmistön.

3 vastausta

Kysy.fi-palvelun vastaajat eivät ole lakimiehiä. Näillä tiedoilla emme uskalla ottaa kantaa asiaan. Mikäli kysyjä asuu pääkaupunkiseudulla, suosittelen vierailua Asianajajayhdistyksen maksuttomassa Asianajajapäivystyksessä, Asianajajaliiton edustajat päivystävät maanantaisin Töölön kirjastossa klo 17-19. Huomiseen päivystykseen voi ilmoittautua puhelimitse p. 09 310 85 025. Vaihtoehtoisesti voi saapua jonottamaan klo 15. Pääkaupunkiseudun lisäksi Asianajajayhdistyksen päivystyksiä on tänä keväänä vielä Lahdessa. Mikäli kysyjä asuu muualla Suomessa, kannattaa kysyä omasta kirjastoa vastaavia palveluita. 

Kommentit (0)
27.05.201909:38
80842
34

Näin valejuristina sanoisin, että kun olette aikoinaan hyväksyneet tuommoisen ehdon "kustantavat uuden kentän jos sellainen rakennetaan" ilman mitään aikarajaa, niin heikoilla olette, hehän täyttävät sopimuksen ehdon. Olisi kannattanut silloin miettiä tarkemmin mihin suostuitte. Tietysti voitte yrittää purkaa sopimuksen, mutta vaikeaa voi olla vähemmistöstä käsin.

Kohtuuton sopimusehto oikeuttaa sopimuksen purkuun tai muuttamiseen, mutta se vaatii että viette asian oikeuteen ja varaudutte kuluihin jos häviätte.

Kommentit (0)
26.05.201919:57
7859
23

Mikä on hamuääni?

Kommentit (0)

Vastauksesi