Voidaanko hebreankielinen sana haja kääntää joko "oli" tai "tuli"Lataa...

Voidaanko hebreankielinen sana haja kääntää joko "oli" tai "tuli"Lataa...

Voidaanko hebreankielinen sana haja kääntää joko "oli" tai "tuli"

Lataa alkuperäinen liite

Restituutioteoria (ennalleenasettamisteoria) . Tämä teoria saavutti suosiota, kun geologia alkoi selvittää kysymystä maan iästä ja kun se sitten osoitti, että elämää on ollut jo hyvin kauan. Eksegeettisesti, tämä teoria perustuu siihen, että jakeessa 2 oleva hepr. verbi haja, voidaan kääntää, joko ”oli” tai ”tuli”. Sama sana on useissa kohdissa, esim. 2:7:ssä ja 19:26:ssa käännetty ”tuli”, ja on oltu sitä mieltä, että haja pitäisi kääntää samalla tavalla myös 1:2:ssa: ”maa tuli autioksi ja tyhjäksi.” Jos olisi tarkoitus sanoa, että maa oli autio ja tyhjä alkuluomisesta lähtien, ei jakeessa tarvittaisi sanaa haja, vrt. Jer 4:23, jossa tätä verbiä ei alkutekstissä esiinny, mutta käännöksessä on ”oli” (”ja katso, se oli autio ja tyhjä”).

Vastaus

Helsingin yliopiston seemiläisten kielten professori vastasi kysymykseen näin:

"Heprean verbi "haja" on suomeksi eri lauseyhteyksissä "oli", "tuli joksikin" tai "tapahtui". Teoriassa Raamatun luomiskeromuksessa voisi siis tulkita ajatukseksi, että maa tuli autioksi jne. Mutta kääntäjän tulee käyttää myös järkeään. Hepreassa ei nykyajassa (preesensissä) tarvita verbiä "on", mutta menneen ja tulevan ajan ollessa kyseessä se on tarpeen; lisäksi jokaisessa kunnon kielessä on poikkeukset ja poikkeuksen poikkeukset. Mutta enpä katsoisi näissä kohdissa olevan sellaisesta kyse."

Kommentit (0)

Vastauksesi