virkamieslautakunnan vastike 2014?

virkamieslautakunnan vastike 2014?

Mikä elin on korvannut virkamieslautakunnan, www ja email, ja mistä päivämäärästä lukien?

Vastaus

Virkamieslautakunta oli valtiovarainministeriön alainen elin. Se käsitteli oikaisuvaatimukset päätöksiin, jotka koskivat virkamiehiä (ei tuomareita). Virkamies saattoi vedota lautakuntaan esimerkiksi silloin, jos hänet oli mielestään aiheetta erotettu tai pidätetty virkatoimesta. Viime vuonna voimaanastunut (1.4.) virkamieslain uudistus lopetti virkamieslautakunnan. Nykyisin virkamies voi valittaa itseään koskevasta päätöksestä hallinto-oikeuteen. 

Kommentit (0)

Vastauksesi