Viimeisen käyttöpäivän ruoan saatavuus?

Viimeisen käyttöpäivän ruoan saatavuus?

Onko tulossa tai tullut säännös, jonka mukaan viimeisen käyttöpäivän ylittänyttä ruokaa saa EUssa jakaa hyväntekeväisyyteen, jos sen pakastaa viimeistään silloin ja siltikin vain määräajan pakastamisen jälkeen? Jos, niin mikä määräaika on? Laki § mom?

2 vastausta

Eviran eli elintarvikeviraston verkkosivuilla on tietoa ruoka-avusta ja siihen liittyvistä säännöksistä. Siellä kerrotaan mm. että: "Ruoka-apuun luovutettavien elintarvikkeiden tulee soveltua ihmisravinnoksi eivätkä ne saa aiheuttaa vaaraa ihmisen terveydelle tai johtaa kuluttajaa harhaan. Ruoka-apuun tarkoitettuja elintarvikkeita voidaan pakastaa tai jäädyttää, mutta ei enää viimeisen käyttöpäivän jälkeen.---"

Otin lisäksi Eviraan yhteyttä sähköpostitse ja sieltä kerrottiin, että ruoka-avun lähtökohta on se, että elintarvikkeet ovat turvallisia (ks. ruoka-apulainaus yllä). Pakkausmerkintälainsäädäntö (Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus elintarvikkeiden  pakkausmerkinnöistä 1084/2004, 36 § ja sitä korvaamaan tulossa 13.12.2014  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus EU N:o 1169/2011 elintarviketietojen antamisesta kuluttajille, 24 artikla) säätää viimeisestä käyttöpäivästä.

Lisätietoa elintarvikkeiden pakkausmerkinnöistä on luettavissa Eviran verkkosivulla (ks. lähteet).

 

 

Kommentit (0)
15.07.201420:24
5435
110

Kyllä voi pakastaa. Elintarvikevirasto Eviralta on tullut tiedote asiasta.Tässä linkki Eviran kyseiseen tiedotteeseen.

 

Kommentit (1)
Taavi Virtanen on hieman hakoteillä kun väittää noin yleisesti, että "kyllä voi paka... Taavi Virtanen on hieman hakoteillä kun väittää noin yleisesti, että "kyllä voi pakastaa". Monet elintarvikkeet toimitetaan kauppaan pakasteina jotka sitten kaupassa sulatetaan, ja niitten uudelleen pakastamisesta ovat asiantuntijat eri mieltä kuin Taavi.
16.7.2014 01:09 Asseri . 6686

Vastauksesi