Vesivoimalaton Suomi?

Vesivoimalaton Suomi?

Paljonko sähköntuotannosta pitäisi korvata, mikäli kaikki Suomen vesivoimalat purettaisiin? Paljonko tuottoa tulisi sen jälkeen kalastuksesta ja turismista lisää? Kannattaisiko tämä suunnitelma?

Vastaus

Vesivoiman osuus vuotuisesta sähköntuotannostamme voi vaihdella paljonkin vesitilanteen mukaan, ollen nykyään yleensä 10-20 prosenttia kaikesta sähköstä. Suurimmillaan sen osuus Suomen sähköntuotannosta, jopa 90 prosenttia, oli 1950- ja 1960-luvuilla. Vesivoima on erityisen käyttökelpoinen säätöominaisuutensa vuoksi. Vesivoima on uusiutuvaa energiaa. Se on myös sangen päästötöntä ja ympäristöystävällistä. Tosin eri puolilla maailmaa suuret patoaltaat voivat aiheuttaa vakaviakin ekologisia haittoja. Vesivoiman tuotantokustannuksetkin ovat edulliset, voimaloiden käyttöikä on pitkä. Suomessa on yli 220 vesivoimalaitosta, joiden yhteenlaskettu teho on noin 3100 MW.

Vesivoimaloiden vuotuisen sähköntuoton perusteella voisi laskeskella tuotannon rahallisen arvon. Jollakin tavoin pitäisi korvata vesivoiman osuus, tai puuttuva sähkö pitäisi ostaa muualta ja kyllähän siitä aiheutuisi kustannuksia. Vapaiden jokien kalastuksen ja turismin myötä tuomaa lisäarvoa kansantaloudelle on vaikea arvioida. Valmiita laskelmia ei tunnu löytyvän, eikä vastaaja ryhdy spekuloimaan suunnitelman kannattavuudella.

Luonnosta ja ympäristöstä huolissaan olevat tahot katsovat vesivoiman joutavan purettavaksi, koska sen osuus sähköntuotannosta on takavuosikymmeniltä pudonnut huomattavasti. Ehkä ainakin pienten ja heikkotehoisten vesivoimaloiden tarpeellisuutta sietäisi punnita. Etenkin pohjoisen Suomen suuret joet vapaana virratessaan olisivat kalastus- ja vapaa-ajan käytössä varmaankin melkoinen houkutin.

 

 

 

Kommentit (0)

Vastauksesi