Verotuksessa mainitaan sairaanhoitomaksu. Mihin menee sairaanhoitomaksu? Meneekö se Kelalle, sairaak

Verotuksessa mainitaan sairaanhoitomaksu. Mihin menee sairaanhoitomaksu? Meneekö se Kelalle, sairaak

Mihin menee verotuksessa mainittu sairaanhoitomaksu? Meneekö se Kelalle, sairaanhoitopiirille vai valtiolle? 

3 vastausta

Sairaanhoitomaksu menee potilasta hoitavalle terveydenhoitoyksikölle.

Kommentit (0)

Sairaanhoitomaksu menee potilasta hoitavalle terveydenhoitoyksikölle.

Kommentit (0)
05.09.201914:31
18167
22

Sairausvakuutuslain mukaan Kelan sairausvakuutusetuudet ja -korvaukset sekä osa Kelan kuluista "rahoitetaan vakuutetun ja työnantajan vakuutusmaksuilla, valtion maksuosuuksilla sekä muilla sairausvakuutusrahastoon kertyvillä tuotoilla" (katso Finlex). Eli pakollinen sairausvakuutusmaksu menee nimenomaan Kelaan. Vastaavasti vapaaehtoisten sairausvakuutusten maksut menevät siihen vakuutuskassaan josta korvauksia ja etuuksia maksetaan.

Huomaa että Kela maksaa sairausvakuutuksen korvauksia sekä työntekijöille että työantajille. Tämäkin löytyy laista.

KORJAUS: Luin kysymyksen houlimattomasti. Siarausvakuutusmaksujahan on kaksi, päivärahamaksu (joka menee Kelaan joka maksaa etuudet) ja sairaanhoitomaksu. Jouduin siis etsimään lisää tietoa nimenomaan täsät maksusta. Löysin Finlexistä hallituksne esityksen eduskunnalle sairausvakuutuslain muuttamisesta vuodelta 2016. Esityksen alussa kuvataan nykytilaa näin:

Valtio rahoittaa sairaanhoitovakuutuksen menoista EU-maihin maksettavat sairaanhoitokorvaukset, ulkomailla asuvien sairaanhoidosta kunnille aiheutuvat kustannukset ja osan Kansaneläkelaitoksen toimintakuluista. Muulta osin sairaanhoitovakuutuksen menot rahoitetaan vakuutetuilta ja etuudensaajilta perittävän sairaanhoitomaksun tuotoilla, joka kattaa 55,1 prosenttia kustannuksista sekä valtion rahoitusosuudella, joka kattaa 44,9 prosenttia kustannuksista.

Tästä käy selvästi ilmi, että sairaanhoitomaksu menee nimenomaan etuuksiin ja korvauksiin, jotka maksetaan edunsaajille Kelan kautta. Terveydenhoitoyksiköiden rahoitus tulee siis muualta. Julkisen terveydenhoidon kulut kustannetaan varsinaisista veroista, eikä sairausvakuutuslain mukaisista veronluonteisista maksuista.

Kommentit (0)

Vastauksesi