Verohallinnon ennakkoratkaisujen julkisuus

Verohallinnon ennakkoratkaisujen julkisuus

Verohallinto tekee useita ennakkoratkaisuja (https://www.vero.fi/yritykset-ja-yhteisot/tietoa-yritysverotuksesta/enna...). Ovatko ennakkoratkaisut julkisia asiakirjoja? Voiko ennakkoratkaisuihin tutustua, siten, että niistä on poistettu mahdollisesti salassa pidettävät tiedot?

Vastaus

Keskusverolautakunnan ennakkoratkaisut löytyvät sivulta https://www.vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/ennakkoratkaisut/

Ennakkoratkaisuja on listattu vuodesta 1993 alkaen. Nimet on korvattu aakkoskirjaimilla.

Kommentit (0)

Vastauksesi