Verkkopankin luominen?

Verkkopankin luominen?

Haluaisin selvittää kansalliset lait ja määräykset jotka koskevat verkkopankkia ja sen toteuttamista. Eli kaikki ohjeet, lait ja määräykset jotka määrittelevät jotain rajoituksia ja prosesseja liittyen web-pohjaiseen asiakaspalvelujärjestelmään, sen luomiseen, kehittämiseen ja toteutukseen kun kyseessä www-verkkopankkipalvelu.

Vastaus

Pahoittelemme vastauksen viipymistä!

Lakiin liittyvissä  kysymyksissä ( kuten tämäkin pohjimmiltaan on) pyrimme ohjaamaan kysyjää eteenpäin sellaisen tahon/tahojen puoleen, joilla on asiantuntemusta antaa oikeaa ja validia tietoa aiheesta.  (Verkko)pankin perustamiseen liittyy niin paljon ohjeita, määräyksiä sekä lakiin liittyviä seikkoja, että luotettavan tiedon saamiseksi kannattaa kääntyä suoraan alan asiantuntijoiden puoleen. Myös Finanssivalvonnan sivuilla toivotaan hakijan olevan yhteydessä Fivaan ennen toimilupahakemuksen jättämistä.

Alla olevien linkkien avulla pääset alkuun; niissä on aiheeseen liittyvää tietoa sekä yhteystietoja, joista voit kysellä lisää ja jotka ohjaavat asiassa eteenpäin.

Kommentit (0)

Vastauksesi