Velat

Velat

Miksi Loirille, Lammelle ja useille toisille julkuille annettiin valtavat velat anteeksi? Miksi tavalliset ihmiset joutuvat maksamaan velkansa?

Vastaus

Vesa-Matti Loiri sai 1980-luvulla anteeksi osan jälkiveroistaan kertyneistä koroista, 150 000 markan verran. Valtiovarainministeri Erkki Liikasen kanssa asian ottivat puheeksi Loirin työtaakasta huolestuneet taiteilijakollegat. Liikanen ja toinen valtiovarainministeri Ulla Puolanne suostuivat huojennukseen eräänlaisena "valtion akordina" eli sopimuksena,  jolla velkoja annetaan anteeksi tai kohtuullistetaan. Loirin veroratkaisun perusteista ei ole annettu tietoa. Ratkaisua ei tehty silloin verohallinnossa eikä verohallinto myöskään normaalisti kommentoi yksittäistä ihmistä koskevia veroasioita. Ilmeisesti Loirin tilanne katsottiin kohtuuttomaksi ja valtio päätti tulla vastaan. Helsingin Sanomien kuukausiliitteen mukaan hän maksoi rästejään jopa 8 000 markkaa kuukaudessa, mutta se riitti enää korkojen pienentämiseen. Jussi Lammen tapauksessa 170 000 euron velat vanhenivat vuonna 2011.

Verohallinnon ilmoituksen mukaan viime vuonna noin sata ihmistä sai huojennusta verotaakkaansa. Se on poikkeuksellista ja edellyttää erityisiä syitä. Verohuojennus tai vapautus voidaan myöntää, jos hakijan veronmaksukyky on heikentynyt esimerkiksi elatusvelvollisuuden, työttömyyden tai sairauden johdosta, tai perheen ainoa elättäjä on kuollut ja häneltä on jäänyt jäljelle leski alaikäisine lapsineen. Vuonna 2014 verohallitus käsitteli noin 1 100 huojennushakemusta ja vuonna 2013 niitä oli noin 900. Vuosittain hakemuksista on hyväksytty noin joka kymmenes. Todennäköisesti tässä joukossa on kaikenlaisia kansalaisia.

 

Kommentit (0)

Vastauksesi