Vastasitten jollekin, että vakuutus ei korvaa, jos kännykkä rikkoutuu taskussa...

Vastasitten jollekin, että vakuutus ei korvaa, jos kännykkä rikkoutuu taskussa...

Vastasitten jollekin, että vakuutus ei korvaa, jos kännykkä rikkoutuu taskussa osuessaan pöydänkulmaan.
Minulla on kännykkävakuutus Saunalahdelta. Minun mielestäni se korvaa vahingon. Olenko väärässä?

Vastaus

Tarkkaan ottaen vastasimme, että korvaus mahdollisesta vakuutuksesta taitaa yleisesti jäädä alle omavastuuosuuden ja lisäksi totesimme, että mahdollinen takuu ei tällaista vahingoa korvaa.

Totesimme lisäksi, että puhelinoperaattorit tarjoavat vakuutuksia (3g-puhelimille) ilman omavastuuta, esim.
http://www.sonera.fi/Puhelin+ja+liittym%E4/Minun+Sonera+-liittym%E4/Vaku...

Näin myös Saunalahti http://saunalahti.fi/gsm/kannykkavakuutus.php
Saunalahden vakuutusehdot http://saunalahti.fi/gsm/kannykkavakuutus_ehdot.php
Ehtojen mukaan näyttäisi siltä, että vakuutus korvaisi kysytyn kaltaisen vahingon.

Vakuutusehdot
4 Korvattavat vakuutustapahtumat
4.2. laitteen kärsimästä esinevahingosta, joka on aiheutunut äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta laitteen ulkoisesta tapahtumasta ja joka ilmenee laitteen puutteellisena toimintana.

Toisaalta
5 Korvauspiirin ulkopuolelle jäävät vahingot
Vakuutuksesta ei korvata:
- vahinkoa, jonka vakuutettu on tahallaan tai törkeällä huolimattomuudella aiheuttanut laitteelle. Tahallisuutena tai törkeänä huolimattomuutena ei pidetä virhettä tai käyttöohjeiden vastaisuutta laitteen käytössä, ellei laitteen vahingoittuminen tällaisen käytön seurauksena ole ilmeistä.

Vakuutuksenantaja em. operaattoreilla on Pohjola Vakuutus Oy.

Kuluttajansuojalaki
15 a § Takuun merkitys
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1978/19780038#L5P15

Kommentit (0)

Vastauksesi