Vastaisivatko Yhdysvaltain senaattori suunnilleen Suomen kansanedustajaa ja...

Vastaisivatko Yhdysvaltain senaattori suunnilleen Suomen kansanedustajaa ja...

Vastaisivatko Yhdysvaltain senaattori suunnilleen Suomen kansanedustajaa ja Attorney General Suomen oikeusministeriä?

Vastaus

Attorney Generalin johtama Yhdysvaltain Department of Justice muistuttaa tosiaan Suomen oikeusministeriötä, koska se hallinnoi tuomioistuimia. Toisaalta Department of Justice hallinnoi myös poliisia, mikä Suomessa kuuluu sisäasianministeriön tehtäviin. Ehkä oikeusministeri kuitenkin olisi lähempänä Attorney Generalia kuin sisäasiainministeri.

Department of Justice verkossa:
http://www.justice.gov/

Suomen ja Yhdysvaltain kansanedustuslaitosten vertailua hankaloittaa se, että Yhdysvaltain kongressi on kaksikamarinen. Kongressin yhteen osaan eli edustajainhuoneeseen valitaan uudet kongressiedustajat joka toinen vuosi: jokaisesta osavaltiosta valitaan osavaltion väestömäärän mukaan suhteutettu määrä jäseniä edustajainhuoneeseen. Kongressin toiseen osaan eli senaattiin taas valitaan joka toinen vuosi kolmasosa senaattoreista: jokaisella osavaltiolla on kaksi senaattoria. Näistä kahdesta instituutiosta ei kumpikaan ihan täysin vastaa Suomen eduskuntaa, mutta ehkä kongressiedustajat kuitenkin ovat lähempänä suomalaisia kansanedustajia kuin senaattorit.

Yhdysvaltain edustajainhuone ja senaatti verkossa:
http://www.house.gov/
http://www.senate.gov/

Kommentit (0)

Vastauksesi