Varusmiespalvelus, siviilipalvelus ja tasa-arvo?

Varusmiespalvelus, siviilipalvelus ja tasa-arvo?

Jos miespuolinen suomen kansalainen ei mene varusmiespalvelukseen, on mentävä siviilipalvelukseen tai sitten vaihtoehtona on linnareissu. Vammaiset ja jehovalaiset sekä naiset on vapautettu tästä kansalaisvelvollisuudesta. Tuo jehovalaisten oikeus kieltäytyä myös siviilipalveluksesta - lukeeko se oikein lakikirjassa, että jehovalainen voi olla totaalikieltäytyjä? Entä naiset? He ovat vaatimassa tasa-arvoa, joten jonkinlainen siviilipalveluksen kaltainen kansalaisvelvoite pitäisi heilläkin olla, jos ovat tuota tasa-arvoa peräämässä. Onko totaalikieltäytyjä ns. mielipidevanki siinä vaiheessa, kun menee istumaan tuomiotaan?

Vastaus

Asevelvollisuuslain mukaan asevelvollisuus koskee miespuolisia Suomen kansalaisia. Vaihtoehtoina ovat aseeton palvelus ja siviilipalvelus. Kokonaan asepalveluksesta tai siviilipalveluksesta kieltäytyvä voidaan tuomita rangaistukseen.  Lain ensimmäisen luvun kolmannessa pykälässä on maininta Jehovan todistajien vapauttamisesta asevelvollisuuden suorittamisesta eräissä tapauksissa. Käytännössä Jehovan todistajiin kuuluvat saavat lykkäystä lykkäystä armeijaan astumisesta, kunnes täyttävät 28 vuotta. Uskontokuntaan kuuluminen on todistettava joka toinen vuosi korkeintaan kaksi kuukautta vanhalla, seurakunnan antamalla todistuksella. Mikäli lykkäyksen edellytykset ovat tämän jälkeenkin vielä olemassa, vapautetaan asevelvollinen asevelvollisuuden suorittamisesta rauhan aikana. Tämä erivapaus on viime vuosina herättänyt keskustelua. Puolustusministeriön asettama toimikunta selvitti asiaa jo vuonna 2007, mutta yksimielisyyttä ei syntynyt. Edellinen puolustusministeri Stefan Wallin kiinnitti asiaan huomiota esittäen ajatuksen nimenomaan Jehovan todistajille sovelletusta siviilipalveluksesta. Carl Haglund on nimittänyt selvitysmiehen kartoittamaan asevelvollisuudesta vapauttavaa lainsäädäntöä yleisemminkin. Tässä yhteydessä arvioidaan myös Jehovan todistajien vapautus. YK:n ihmisoikeuskomitea antoi Suomelle asiasta huomautuksen jo yhdeksän vuotta sitten. Komitean mukaan erityiskohtelu rikkoo syrjintäkieltoa.  

Asevelvollisuudesta vapautettuja ovat myös ne henkilöt, joilla on Ahvenanmaan kotiseutuoikeus ja jotka ovat muuttaneet Ahvenanmaalle ennen kahdettatoista ikävuottaan. Halutessaan he voivat suorittaa asepalveluksen vapaaehtoisena mantereella. Asiasta säädettiin Ahvenanmaan itsehallintolaissa 1920.

Kysyjä yhdistää naisille määrättävän kansalaisvelvoitteen ja tasa-arvon. Naiset ovat voineet suorittaa vapaaehtoisen asepalveluksen lain mukaan vuodesta 1995 lähtien. Keskustelua aiheesta löytyy verkosta runsaasti. Toisaalta välillä pohditaan koko yleisen asevelvollisuuden mielekkyyttä. Kutsunnoissa yhä suurempi osa nuorista miehistä vapautetaan armeijasta tilapäisesti tai pysyvästi. Helsingin Sanomat uutisoi vuonna 2010 palvelukseen määrättyjen osuuden olleen enää 76.6%.  

Totaalikieltäytyjiä on Suomessa vuosittain n. 30-60. Vuonna 2011 totaalikieltäytyjille otettiin käyttöön valvontarangaistus, eli jalkapanta, kun tuomio oli enintään 180 vuorokautta. Tämän vuoden helmikuusta lähtien sähköinen valvonta koskee käytännössä kaikkia totaalikieltäytyjiä. Vankilarangaistukseen verrattuna kotiaresti tulee kustannuksiltaan huomattavasti halvemmaksi. Amnesty International on pitänyt Suomen totaalikieltäytyjiä mielipidevankeina. Myös YK:n ihmisoikeuskomitea on huomauttanut asiasta. Euroopan neuvoston ihmisoikeusvaltuutettu on myös kritisoinut totaalikieltäytyjille langetettuja vankeusrangaistuksia. Nähtäväksi jää miten valvontarangaistuksen käyttöönotto vaikuttaa tässä tapauksessa.

Kommentit (0)

Vastauksesi