Varallisuuden tasajako?

Varallisuuden tasajako?

Onko yritetty laskea, paljonko yksi ihminen saisi, jos maapallon kaikkien ihmisten kaikki omaisuus jaettaisiin tasan? Kysymys on tietysti kaikin tavoin täysin teoreettinen, mutta oletetaan, ettei omaisuuden kokonaisarvo muuttuisi jakamisen aikana, niin kuin luultavasti todelllisuudessa kävisi.

Vastaus

Maapallon ihmisten omistamaa varallisuutta on vaikea laskea tarkasti. Wikipedia arvioi maailman kotitalouksien vaurauden olleen vuonna 2013 yhteensä 241 biljoonaa dollaria. Siitä se on varmaankin jo aika lailla kasvanut. Joitakin tasajaon ajatusleikkejä verkosta löytyy.

Toisen lähdelinkin mallissa on käytetty juuri tätä wikipedian mainitsemaa summaa lähtökohtana. Erinäisten laskelmien jälkeen päädyttiin lopputulokseen, jonka mukaan jokainen (aikuinen) saisi osuudekseen 51 600 dollaria.

What if we divided up everything evenly among everyone. What is our ‘fair share? -pohdinta käyttää laskelman pohjana 263 biljoonan dollarin summaa. Kullekin riittäisi 35 800 dollaria, tässä jaossa on varmaankin huomioitu iästä riippumatta kaikki ihmiset.

Kommentit (0)

Vastauksesi