Vapaaehtoisen maksun verotus?

Vapaaehtoisen maksun verotus?

Jos suoritetusta palvelusta vastaanotettu maksu perustuu vapaaehtoisuuteen, onko palveluntarjoajan tulo veronalaista? Jos esim soittaa ihmisten huviksi posetiivia kadulla ja keraa kolikkoja? Vaikuttaako vapaaehtoisesti maksettu korvaus esim työttömyyskorvaukseen? Tai jos kiillotan kenkiä ja asiakas maksaa työstä minkä tahansa kohtuulliseksi katsomansa summan, voiko rahan pitää itsellään ilmoittamatta siitä kenellekään? Miten on?

Vastaus

Veronalaista tuloa ovat lähtökohtaisesti kaikki rahana tai rahanarvoisena etuutena saadut tulot, ellei niitä ole erikseen säädetty verovapaaksi. Tällaisia kokonaan tai osittain verovapaita tuloja ovat esim. jotkin sosiaalietuudet, tasavallan presidentin toimen hoitamisesta saatu palkkio, lakkoavustukset sekä todeistelu- ja vihjepalkkiot.

Kommentit (0)

Vastauksesi