Vanhuus kuolinsyynä

Vanhuus kuolinsyynä

Usein näkee ilmoitettavan vanhan ihmisen kuollessa, että hän kuoli vanhuuteen. Itse en ole tätä kuolinsyytä koskaan ymmärtänyt. Joku konkreettisempi kuolinsyy vanhana kuolleellekin täytyy olla. Eihän esim teinin kuollessa kuolinsyy ole nuoruus.

Vastaus

Laki kuolemansyyn selvittämisestä edellyttää, että kaikissa kuolemantapauksissa kuolinsyy pitää selvittää. Jokin kuolinsyy pitää vainajalle määritellä, vaikka kyse olisikin usean rappeumasairauden summasta tai elintoimintojen sammumisesta, ts. "vanhuuteen kuolemisesta". Ylen verkkojutussa oikeuslääkäri Antti Jääskeläisen mielestä vanhuus tulisikin palauttaa kuolinsyyksi, jotta kuolintodistusten laatu paranisi silloin, kun lääkärit joutuvat turvautumaan arvailuun. 

Kuolintodistukseen kirjataan peruskuolinsyy, joka on tärkein kuolemaan johtaneen tapahtumasarjan käynnistänyt sairaus tai tila. Lisäksi usein merkitään erikseen välitön kuolinsyy, joka on se sairaus, jonka viime vaiheessa katsottiin aiheuttaneen kuoleman. Kun vainajalla on saattanut olla useita sairauksia, kuolintodistukseen voidaan kirjata myös kuolemaan myötävaikuttaneita syitä.

Duodecimin artikkelissa kerrotaan vanhuuskuolema-prosessista. "Hyvin vanhana, 90. ikävuoden jälkeen, kuolema on usein – mutta ei aina – seurausta monen elinjärjestelmän vähittäisestä samanaikaisesta pettämisestä ennemmin kuin yhdestä nimenomaisesta taudista. Silloin elämänlangan katkaisee tavallisimmin keuhkokuume tai aineenvaihdunnan häiriöistä tai sydänlihaksen verenkierron vajavuudesta seuraava rytmihäiriö. Kuolema voi myös tapahtua näennäisen äkillisesti ja yllättäen, esimerkiksi aivoverenvuodon tai sydäninfarktin seurauksena. Kuitenkin tuolloinkin tapahtuman taustalla voi olla pitkälle kehittynyt kudosten rappeutumisprosessi. Kuvaamaamme prosessia kutsumme vanhuuskuolemaksi erotuksena kuolemisesta johonkin yksittäiseen sairauteen, vaikkapa syöpään. Termiä vanhuuskuolema on pidettävä ensisijaisesti biologisena käsitteenä, ja se on erotettava käsitteellisesti vanhuksen kuolemasta. Vaikka vanhuuskuoleman kohtaava ihminen on määritelmällisesti vanhus, vanhus ei välttämättä kohtaa vanhuuskuolemaa, vaan hän voi kuolla johonkin määriteltyyn sairauteen tai tapaturmaan."

Kommentit (0)

Vastauksesi