Vanhuspalvelu

Vanhuspalvelu

Hei! Kerrotko minulle vähän? Kuka maksaa vanhuksen maksut tai niinkun miten hän pääse hoivakotiin? Maksetaanko me heidän hoidon veroillamme? Omainen hoitaa jos tulee maksuja, mutta ei maksa omasta kukkarosta. Kuka maksaa sen? Kiitos!

2 vastausta

Hei!

Jokaisessa kunnassa on omat prosessit, mitä kautta vanhukset pääsevät hoitokotiin. Aina kuitenkin ensin arvioidaan, onko kotiin saatu kaikki mahdollinen tuki, ennen kuin lähdetään hakemaan ympärivuorokautista hoitopaikkaa. Helsingin kaupungilla on esimerkiksi oma SAS-prosessi (selvitä, arvioi, sijoita), jonka kautta ohjaudutaan ympärivuorokautiseen hoitoon. Oman kunnan verkkosivuilta kannattaa tarkistaa, mistä kannattaa kysellä kyseisen kunnan prosessista. 

Yleensä asukas maksaa asunnosta vuokrasopimuksen mukaisen vuokran ja palveluista, kuten hoiva- ja hoitopalveluista sekä ateriapalveluista asiakasmaksut. Hoidon maksamisesta huolehtii asukas, joko edunvalvojan tai hänen asioitaan hoitavan omaisen kautta. Maksut menevät yleensä asiakkaan omalta tililtä tulojen perusteella (eläke, Kelan tuet ym.). Maksu määräytyy asukkaan nettotulojen mukaan, niin että asiakas maksaa enintään 85% asumispalvelumaksuja. 

 

Lähteitä ja lisätietoa:

https://www.studio55.fi/hyvinvointi/article/miten-vanhus-paasee-palvelutaloon-tai-pitkaaikaishoitoon-toimi-nain/5505200#gs.7jezvn

https://www.kuntaliitto.fi/sosiaali-ja-terveysasiat/sosiaali-ja-terveydenhuollon-asiakasmaksut/sosiaalihuoltolain-mukaisten-asumispalvelujen-maksut

https://www.hel.fi/static/sote/maksut/palveluasumisen-maksut.pdf

https://www.hel.fi/seniorit/fi/asuminen-ja-muuttaminen/palveluasuminen-ja-ymparivuorokautinen-hoito/pitka-aikainen-palveluasuminen/

 

 

 

Kommentit (2)
Jos aiotte itse vastata, niin älkää laittako kysymystä yleisön vastattaviin, kirjoitt... Jos aiotte itse vastata, niin älkää laittako kysymystä yleisön vastattaviin, kirjoittelin ihan turhaan yhtäaikaa.
2.10.2019 14:31 Köpi K 84755
Pahoittelut! Meillä kävi moka. Kiitos vastauksestasi, se olikin paljon kattavampi :)
2.10.2019 16:34 Helsingin kaupunginkirjasto 0
02.10.201914:29
84755
16

Nykyisin on pyrkimyksenä hoitaa vanhukset kotiin niin kauan kuin se vain on mahdollista, yleensä max 4 päiväkäyntiä ja 1 yökäynti (+ateriapalvelu, siivouspalvelu, asunnon turvajärjestelyt ym.) Tuon kaiken maksaa vanhus itse kunnan määräämien maksujen ja varallisuutensa mukaisesti (maksut suhteessa tuloihin ja varallisuuteen).  Jos ei kerta kaikkiaan ole tuloja eikä realisoitavaa varallisuutta, KELA avustaa tai kunta myöntää (osittaisen?) maksuvapauden. Ja vaikka olisikin tuloja/varoja, KELA voi myöntää osittaisen kotihoitokorvauksen. Kannattaa anoa.

Jos tuollakaan avustuksella ei kotona selviä, kunta myöntää oikeuden hoitopaikkaan. Sellaista ei välttämättä ole heti vapaana, joten kotihoito jatkuu tai terveyskeskuksen vuodeosasto toimii odotuspaikkana. Hoitopaikan (ja vuodeosaston) maksaa vanhus itse, jälleen kunnan määrittelemien maksujen mukaan. Tai KELA auttaa jos on varaton tai pienituloinen.

Jos on varaa, milloin vain kunnosta riippumatta voi mennä yksityiseen hoitokotiin. Ja maksaa itse maksut, jotka ovat kunnan maksuja suurempia. Avustusta voi hakea KELAlta, mutta sillä on omat maksiminsa mitä korvaavat.

Jos vanhus ei pysty itse hoitamaan maksuja, omainen voi saada käyttöoikeuden hänen tiliinsä. Jos vanhus ei enää tajua maailmanmenosta ja rahoistaan mitään, hänelle määrätään edunvalvoja (joko vanhuksen järjissään ollessaan valtuuttama tai viranomaisten määräämä). Edunvalvoja käyttää vanhuksen varoja hoitomaksuihin (ja omaan palkkioonsa) ja tarvittaessa realisoi (myy) omaisuutta (niin kauan kuin sitä on).

Veromaksajat ovat maksajina sitä kautta, että kunnan maksut ovat halvempia kuin yksityisten palveluntarjoajien ja osa voidaan ottaa verovaroista. Suurin osa erosta tulee tosin siitä, että kunnan ei tarvitse tehdä voittoa toiminnallaan kuten yksityisten. Ja nuo edellä mainitut KELAn korvaukset tulevat tietysti veronmaksajien pussista.

Muut kuin hoito- ja hoitopaikkamaksut (esim sähkölasku, puhelinlasku) vanhus maksaa itse täysimääräisenä.

Kommentit (0)

Vastauksesi