Valtakirjaan vaaditaan kaksi todistajaa, jotka eivät saa olla lähiomaisia?

Valtakirjaan vaaditaan kaksi todistajaa, jotka eivät saa olla lähiomaisia?

Valtakirjaan vaaditaan kaksi todistajaa, jotka eivät saa olla lähiomaisia? Ketkä katsotaan lähiomaisiksi? Voisiko todistajina toimia esimerkiksi lapsen aviopuoliso ja lapsenlapsen aviopuoliso?

Vastaus

Laissa, joka käsittelee edunvalvontaa, määritellään todistajista seuraavaa

Valtakirjan todistajana ei saa olla:
1) henkilö, joka on kahdeksaatoista vuotta nuorempi tai joka ei henkisen toiminnan häiriintymisen tai muun vastaavan syyn vuoksi kykene ymmärtämään todistamisen merkitystä;
2) valtuuttajan puoliso;
3) valtuuttajan tai hänen puolisonsa lapsi, lapsenlapsi, sisarus, vanhempi tai isovanhempi taikka tällaisen henkilön puoliso;
4) valtuutettu tai hänen puolisonsa; eikä
5) valtuutettuun tai hänen puolisoonsa 3 kohdassa mainitussa suhteessa oleva henkilö.
Puolisoilla tarkoitetaan 1 momentissa aviopuolisoita ja yhteisessä taloudessa avioliitonomaisissa olosuhteissa tai muussa parisuhteessa eläviä. Sukulaisiin rinnastetaan vastaavat puolisukulaiset.

Siis lapsen tai lapsenlapsen aviopuoliso ei voi olla todistajana.

Lähde
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2007/20070648

Kommentit (0)

Vastauksesi