"Valon aallon pituuden muutoksen avulla", siis miten, mihin verrataan kun muutoksesta puhutaan?

"Valon aallon pituuden muutoksen avulla", siis miten, mihin verrataan kun muutoksesta puhutaan?

Uutinen IS:ssa: Teleskoopit löysivät merkin hyvin kaukaisesta galaksista, jonka nimi on MACS 1149-JD. Sieltä tulevat valonsäteet ovat kulkeneet 13,2 miljardia valovuotta. Valonsäde on lähtenyt kohti maata, kun koko maailmankaikkeus on ollut hyvin nuori, vain 500 miljoonaa vuotta vanha. Nyt ikää on 13,7 miljardia vuotta. Etäisyys on mahdollista arvioida punasiirtymän eli valon aallonpituuden muutoksen avulla.

Vastaus

Valon aallonpituus määrittää karkeasti ottaen, minkä värisestä valosta on kyse - esimerkiksi punaisen valon aallonpituus on suurempi kuin sinisen. Tarkemmin ottaen valon eli näkyvän säteilyn lisäksi myös näkymättömällä säteilyllä on aina oma aallonpituutensa - esimerkiksi röntgensäteilla on valoa pienempi aallonpituus ja radiosäteilyllä valoa suurempi aallonpituus.

Punasiirtymällä taas tarkoitetaan sitä, että tähden lähettämä säteily on meille saapuessaan "punaisempaa" eli aallonpituudeltaan suurempaa kuin lähtiessään. Fysiikan mukaan syynä punasiirtymään on se, että valonlähde on siirtymässä meistä kauemmaksi - lähestyvässä valonlähteessä taas havaittaisiin "sinisiirtymää" eli tähden lähettämä säteily olisi aallonpituudeltaan pienempää kuin lähtiessään.

On huomattu, että kaukaa tuleva säteily on yleensä paljon punaisempaa kuin olettaisi. Tästä on päätelty, että galaksit ovat etääntymässä toisistaan. Toisaalta, mitä kauemmaksi meistä valonlähde on päässyt, sitä punaisemmalta sen lähettämä säteily vaikuttaa meille ehtiessään. Vertailemalla kaukaisten valonlähteiden "värejä" voidaan siis arvioida niiden etäisyyttä meistä melko tarkasti.

Lähteet:
http://peda.net/veraja/jkllukiokoulutus/sepanlukio/opiskelu/oppiaineet/f...
http://www.astro.utu.fi/zubi/spectra/redshift.htm
http://www.tietysti.fi/fi/T/Kysytyt-kysymykset/Eiko-valo-meneta-energiaa...
http://pdgusers.lbl.gov/~pslii/uabackup/big_bang/theexpandinguniverse/21...
http://www.astro.virginia.edu/~jh8h/glossary/redshift.htm
http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/astro/redshf.html
http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/relativ/reldop2.html#c1
http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/astro/hubble.html#c1

Kommentit (0)

Vastauksesi