Valokuvan käyttöön pitää pyytää lupa kaikilta kuvassa olevilta.

Valokuvan käyttöön pitää pyytää lupa kaikilta kuvassa olevilta.

Valokuvan käyttöön pitää pyytää lupa kaikilta kuvassa olevilta. Onko tässä määritelty joku raja esim. kuvan kohteena olevien ja taustalla olevien henkilöiden välillä. Entä yleisötilaisuudet?

Vastaus

iGS-arkistosta löytyikin muutama hyvä vastaus koskien valokuvausta ja julkaisutoimintaa.

”Työehtoasiamies Sanna Kivinen Suomen Journalistiliitto ry:stä vastasi kysymykseesi näin:

Julkisella paikalla, kuten kadulla tai marketissa, oleskelevien ihmisten kuvaaminen kameralla tai video-kameralla on sallittua. Myös julkisella paikalla otettujen kuvien tai videoiden julkaiseminen on sallittua ilman kuvattujen henkilöiden suostumusta on sallittua, kunhan kuvaa ei julkaista kohteen yksityisyyttä tai kunniaa loukkaavalla tavalla.

Journalistin ohjeissa eli alan eettisessä säännöstössä asia todetaan seuraavasti: "Julkisella paikalla tapah-tuvaa toimintaa on yleensä lupa selostaa ja kuvata ilman asianosaisten suostumusta. Julkistakin aineistoa julkaistaessa on otettava huomioon yksityiselämän suoja. Kaikki julkinen ei välttämättä ole julkaistavissa. Erityistä varovaisuutta on noudatettava, kun käsitellään alaikäisiä koskevia asioista."

Esimerkiksi puistonpenkille sammuneen henkilön kuva on syytä jättää julkaisematta ilman tämän suos-tumusta.

Kuvaajalla ei ole mitään velvollisuutta poistaa julkisella paikalla ottamiaan kuvia kamerastaan. Kamera sisältöineen on kuvaajan omaisuutta, ja omistaja saa itse määrätä omaisuudestaan.

Lisää tietoa vaikkapa siitä, mitkä paikat on katsottava julkisiksi ja mitkä ei, saat esim. Timo Vuortaman ja Lauri Kerosuon kirjasta "Viestinnän lait ja säännöt" (Kustannus-Mäkelä Oy, 2004). Kirja kuulunee useimpien kirjastojen kokoelmiin.”

Toinen vastaus löytyy linkin takaa osoitteesta:
http://igs.kirjastot.fi/fi-FI/iGS/kysymykset/kysymys.aspx?ID=a54c83cf-5d...

Täältä löytyy myös aiheesta:
http://www.nikkemedia.fi/ivailu/sivut_ex/fotopykalat.pdf

Kommentit (0)

Vastauksesi